Przystąpienie do systemu ESPI

Raport bieżący nr 1/2006

Temat: Przystąpienie do systemu ESPI

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zgodnie z § 10 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd LSI Software S.A. informuje, że od dnia 18 grudnia 2006 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI. Osobami odpowiedzialnymi za przekazywanie informacji bieżących i okresowych są: Aneta Czerwińska, Maja Burkot, Sylwia Denys.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.