Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego [Raport bieżący nr 2/2006]

Raport bieżący nr 2/2006

Temat: Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. zgodnie z Regulaminem GPW § 29 przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: Dobre praktyki LSI Software S.A.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu
Paweł Podgórn7 Członek Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.