Bezpłatne szkolenia dla Klientów z obsługi POSitive Hospitality.

Uprzejmie informujemy, że firma LSI Software SA, w trosce o swoich Klientów, kontynuuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących obsługi oprogramowania POSitive Hospitality. Szkolenia są prowadzone przez specjalistów firmy LSI Software SA w siedzibie naszej firmy. Uczestnictwo w powyższych szkoleniach umożliwia:
  • zwiększenie zakresu wiedzy dotyczącej aktualnej wersji oprogramowania,
  • doszkolenie pracowników oraz kadry zarządzającej,
  • efektywniejsze wykorzystywanie posiadanego oprogramowania podnosząc komfort pracy,
  • przeszkolenie nowych pracowników,
  • wymianę doświadczeń z innymi użytkownikami systemu,
  • możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami informatycznymi dla branży.
Przygotowując program szkoleń kierowano się najczęściej pojawiającymi się zapytaniami ze strony Klientów. Cykl spotkań poszerzy wiedzę na temat możliwości wykorzystywania naszych aplikacji. W szkoleniach bezpłatnych mogą uczestniczyć pracownicy z firm objętych opieką upgrade’ową. Dla pozostałych Klientów koszty szkolenia ustalane są indywidualnie z opiekunem handlowym. Harmonogram szkoleń oraz tematyka publikowane są na stronie SZKOLENIA. W przypadku chęci uczestnictwa, prosimy o wypełnienie formularza na stronie. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.