Elektroniczna Karta Meldunkowa z nagrodą „THE BEST OF WORLDHOTEL 2018”

Nasza najnowsza aplikacja przeznaczona dla hoteli – Elektroniczna Karta Meldunkowa – została pokazana po raz pierwszy na tegorocznych targach EuroGastro/WorldHotel. Podczas tego wydarzenia została wyróżniona jako najlepszy produkt dla hoteli – „THE BEST OF WORLDHOTEL 2018”!

karta_tablet

Aplikacja jest naszą odpowiedzią na rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać od 25.05.2018 roku. Rozporządzenie standaryzuje prawo o ochronie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Hotelarze muszą:

  • poinformować Gościa o tym, w jaki sposób będą przetwarzane jego dane (kto, gdzie, jak i w jakim celu będzie to robił)
  • posiadać zgody od Gościa na ich przetwarzanie
Jak EKM funkcjonuje w praktyce?
  1. Recepcjonista wyszukuje w systemie rezerwację Gościa
  2. Gość otrzymuje tablet, na którym zaznacza zgody i podpisuje się
  3. Wszystkie informacje przesłane zostają do systemu hotelowego PMS

Elektroniczna Karta Meldunkowa usprawnia i przyspiesza zakwaterowanie Gościa przy zachowaniu wymogów rozporządzenia RODO. Zapewnia również całkowite bezpieczeństwo przechowywanych danych – dostęp do nich mają tylko uprawnione do tego osoby.