Zaproszenie do składania ofert na badania i przeglądy sprawozdań finansowych LSI Software S.A.

Zaproszenie do składania ofert na badania i przeglądy sprawozdań finansowych LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178 oraz kluczowych spółek Grupy Kapitałowej LSI Software

Zapytanie ofertowe do pobrania