Split Payment (płatność dzielona) – czyli nowości, na które zawsze jesteście gotowi z LSI Software.

Od pierwszego lipca 2018 obowiązują w Polsce przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment). Jest to sposób elektronicznego przesyłania płatności za fakturę, z którego korzystać mają przedsiębiorcy w rozliczeniach między firmami. Mechanizm ten ma w zamyśle stanowić narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT.

Rachunek do obsługi płatności dzielonej jest otwierany przez bank (lub SKOK) automatycznie i nie wymaga zawierania dodatkowej umowy.

W praktyce równowartość kwoty VAT z faktury jest przekazywana na osobny rachunek bankowy, natomiast kwota netto wpływa na dotychczasowy rachunek przedsiębiorcy. Nabywca dokonuje jednego przelewu wskazując numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę VAT – podział płatności jest dokonywany przez bank.

Split Payment może być również stosowany przy rozliczeniach mających miejsce przed dostawą towaru, o ile nabywca w momencie dokonywania płatności dysponuje już fakturą.

Co do zasady, środki zgromadzone na rachunku VAT powinny być przeznaczane wyłącznie na wpłaty  VAT do Urzędu Skarbowego lub do kontrahenta. Aby wykorzystać środki zgromadzone na rachunku do innych celów konieczna jest zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego, który może jej udzielić po przedstawieniu przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku zawierającego odpowiednie uzasadnienie.

Wprowadzenie mechanizmu Split Payment niesie ze sobą konieczność odpowiedniego dostosowania systemów IT. W celu zapoznania się ze szczegółami obsługi tego mechanizmu w rozwiązaniach LSI Software zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.