Transakcje na akcjach Spółki.

Raport bieżący nr 1/2020

Temat: Transakcja na akcjach Spółki.

Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniach: – 9 stycznia 2020 roku 1000 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 20,70 zł za jedną akcję, – 14 stycznia 2020 roku 300 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 21,10 zł za jedną akcję.

Łączna wartość transakcji wyniosła 27 030 zł, 1 300 sztuk akcji na okaziciela po średniej cenie 20,79 zł za akcję. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Powiadomienie MAR 2019-12-20 PK

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu