Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 7 / 2023

Temat: Rezygnacja osoby zarządzającej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA informuje, że w dniu 1 marca 2023 roku powziął informację o rezygnacji z dniem 2 marca 2023 roku z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LSI Software SA złożonej przez Pana Bartłomieja Grduszaka, nie została podana przyczyna rezygnacji.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.