Bastion

Slider

Zintegrowany system zarządzania zasobami nowoczesnego przedsiębiorstwa

System ERP - co to jest i dlaczego warto w niego zainwestować?
013-process

System ERP służy do planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Integruje wszystkie procesy biznesowe w danej organizacji.

014-elasticity

To elastyczne rozwiązanie pozwalające na dostosowanie do konkretnych wymagań i integrację z zewnętrznymi systemami działającymi w danym przedsiębiorstwie.

015-money-1

Dzięki takiemu podejściu wszystkie dane są wprowadzane tylko raz, co eliminuje pomyłki i pozwala oszczędzić czas.

Implementacja systemu na wczesnym etapie rozwoju organizacji pozwala na odpowiednie zarządzanie procesami biznesowymi i łatwą skalowalność w miarę rozwoju.
Dla dużych przedsiębiorstw to szansa na uporządkowanie procesów biznesowych i ich optymalizację.
Slider

Bastion ERP dostarcza narzędzi koniecznych do podejmowania właściwych decyzji. W sposób przejrzysty i łatwy zapewnia stały monitoring sytuacji ekonomicznej firmy. Ułatwia planowanie strategiczne, a funkcje budżetowania pozwalają szybko uzyskać niezbędne dane do analiz finansowych i marketingowych.

Image is not available
Slider
Obszary funkcjonalne systemu
 • Księga główna
 • Księgowanie
 • Środki pieniężne – moduł kasy i banku (rozrachunków)
 • Przelewy – System oferuję całą gamę opcji pozwalających na wystawianie i ewidencję przelewów bankowych: wydruki gotowych przelewów, możliwość tworzenia tzw. list przelewowych (grupowanie przelewów w zestawienia według dowolnego kryterium), współpraca z dowolnym systemem bankowości elektronicznej – system posiada zarówno możliwość eksportowania danych bankowych jak i importowania wyciągu bankowego na poszczególne konta.
 • Należności i zobowiązania + monity – Należności i zobowiązania, odsetki, wezwania do zapłaty i noty odsetkowe, potwierdzenia sald. Struktura zobowiązań i należności do celów bilansowych. Struktura przeterminowania, plan płatności, listy płatnicze, przelewy.
 • Noty odsetkowe
 • Budżetowanie – Funkcja pomocna przy planowaniu założeń strategicznych firmy. Umożliwia zaplanowanie a następnie rozliczanie poszczególnych działów firmy, pod względem planowanych i rzeczywistych kosztów jak również planowanego i wypracowanego zysku w poszczególnych miesiącach. Budżetowanie pozwala na rozliczenie działu firmy, jak również pojedynczego pracownika. Planowanie budżetu jest bardzo przydatnym narzędziem do wykorzystania dla zarządu firmy. Moduł ten umożliwia szybkie pozyskanie niezbędnych danych do analiz finansowych i marketingowych.
 • Windykacja – System oferuje dużą liczbę funkcji związanych ze śledzeniem operacji księgowych na kontach. Dostępne są m.in. opcja wiązania operacji w transakcje (tzw. „punktowanie”), naliczanie odsetek do transakcji oraz generowaniem monitów, not odsetkowych, przelewów. Taki system w znacznym stopniu wpływa na efektywność pracy działu windykacyjnego w firmie.
 • Projekty – Umożliwiają zdefiniowanie symboli klasyfikacji poszczególnych projektów wykorzystywanych do śledzenia rozdziału kosztów dla wskazanych inwestycji. Definiowane są tu podziały dla danego projektu z uwzględnieniem rozdzielenia kosztów i przychodów na poszczególne działy, osoby w firmie, co daje pełny obraz stanu finansowego firmy.
 • MPK – W każdej nowocześnie zarządzanej firmie określenie poziomu kosztów i miejsc ich powstawania jest bardzo ważnym elementem gwarantującym właściwe określenie zyskowności i planowanie budżetu. Miejsce powstawania kosztów jest pozycją, w której definiowane są symbole klasyfikacji kosztów wykorzystywane przy planowaniu budżetu. Poprzez zastosowanie tego rodzaju klasyfikacji mamy możliwość bardzo dokładnego rozdzielenia kosztów i przychodów na poszczególne działy w firmie, co umożliwia przegląd aktualnego stanu finansów firmy.
 • Cash Flow
 • Plany sprzedażowe i zakupowe – Możliwość definicji zaawansowanych planów sprzedażowych – np. Na asortyment, sklep, sprzedawcę.
 • Zamykanie roku finansowego
 • Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, analizy finansowe, wskaźniki ekonomiczne. Możliwość tworzenia dedykowanych sprawozdań.
 • Automatyczne pobieranie kursów walut
 • Współpraca z innymi systemami – Rozszerzone mechanizmy transferu danych z systemu magazynowo/sprzedażowego do systemu finansowo-księgowego – dla eksportu/importu tekstowego oraz automatycznego bezpośrednio do dzienników księgowych.
 • Obsługa wielu walut
 • EDI
 • E-deklaracje
 • Intrastat
 • Raporty GUS, Vies, KRS
 • JPK
 • Split Payment
 • Dane kadrowo-płacowe
 • Listy płac
 • ZUS
 • Deklaracje
 • Amortyzacja
 • Kartoteka
 • Klasyfikacja
 • Konserwacja
 • Podziały
 • Transakcje
 • Ubezpieczenia
 • Kontakty
 • Potencjalni klienci (prospekci)
 • Grupowanie kontaktów
 • Zadania
 • Kampanie
 • Zarządzanie komunikacją z klientami
 • Dziennik aktywności
 • Raportowanie
 • SMS z nowościami
 • Systemy lojalnościowe
 • Ankiety dla klientów
 • Newsletter
 • Centralna baza kontrahentów – Wszystkie placówki, a także centrala ma te same dane, dzięki czemu klient kupujący w jednym sklepie nie musi być rejestrowany w innej placówce. Kontrahenci krajowi, zagraniczni i unijni – z zawartymi w opisie szczegółowymi informacjami o danych kontrahentów, w tym kodem kraju. Baza kontrahentów – wspólna z systemem finansowo-księgowym. Limit kredytowy dla kontrahenta. Warunki handlowe i cenniki przypisane do kontrahenta. Bezpośredni podgląd obrotów z danym kontrahentem – wystawione dokumenty sprzedaży i zakupu, towary sprzedane i zakupione.
 • Budżet zakupów i sprzedaży (plany sprzedażowe)
 • Cenniki sprzedaży i rabaty – definiowane centralnie. Możliwość definiowania progów rabatowych.
 • Obsługa bonów zakupowych
 • Rabaty i promocje zarządzane centralnie – polityka rabatowa
 • Systemy lojalnościowe dla klienta
 • Funkcje szybkiej obsługi klienta
 • Koszty dodatkowe – np. usługi krawieckie.
 • Automatyczne zamówienia do centrali lub do dostawców
 • Obietnice zamówień
 • Indeksy główne i indeksy pomocnicze (np. rozmiar danego asortymentu) – dzięki tej funkcjonalności nie mnożymy indeksów – Tworzymy jeden główny i do niego dodajemy pomocnicze.
 • Szablony nabywców i dostawców
 • Zarządzanie zamówieniami sprzedaży
 • Zarządzanie zamówieniami zakupu
 • Zarządzanie zwrotami i reklamacjami – Z możliwością konfiguracji powiadomień SMS/Email dla klienta. Status realizacji.
 • Automatyczne wystawianie dokumentów – przesunięć, sugestii przesunięć, faktur, dokumentów WZ i PZ. Nasz system pozwala automatycznie księgować dokumenty pomiędzy centralą <> sklepem ! W tym nawet sklepy Franczyzowe!
 • Obsługa urządzeń zewnętrznych: kas fiskalnych, terminali płatniczych, czytniki kodów kreskowych, kolektory danych
 • Wydruki etykiet na produkty
 • Systemy identyfikacji towarów – Obsługa dowolnych typów kodów kreskowych EAN i/lub własnych, możliwość projektowania etykiet informacyjno-identyfikacyjnych, druk na dowolnych nośnikach, obsługa elektronicznych metek towarów – zbliżeniowych identyfikatorów RFID.
 • E-commerce – obsługa stanów, zamówień, reklamacji
 • Podstawowe zadania magazynowe
 • Wiele lokalizacji
 • Dostępność zapasu online (w tym ze wszystkich sklepów)
 • Dzienniki
 • Minimalne i maksymalne stany zapasów
 • Inwentaryzacje – nadawane odgórnie z centrali lub tworzone w sklepie
 • Śledzenie zapasu
 • Sugestia przesunięć towaru między sklepami – dzięki tej funkcjonalności możesz przesunąć towar ze sklepu, w którym się nie sprzedaje do innego oddziału. Oszczędzasz pieniądze i miejsce magazynowe.
 • Analiza zapasu
 • Kontraktacja – umowy dostawy > Wprowadzanie zamówień na towary wg zapotrzebowania odbiorców; Ustalanie oczekiwanych cen zakupu towarów; Ustalanie oczekiwanych cen sprzedaży towarów; Ustalanie terminów dostaw; Generowanie zamówień dostawy w oparciu o zawarte kontrakty.; Generator indeksów ułatwiający dodawanie i uporządkowanie nowych indeksów; Arkusz kontraktacyjny – zbiorczy przegląd oczekiwań kontrahentów
 • Definiowanie towarów sezonowych
 • Plany zatowarowań sklepów
 • Zaawansowana analityka magazynowa
 • Obsługa UPS (kurier)
 • Automatyczny wydruk etykiet na produkty
 • Planowanie i przypisywanie zadań
 • Zarządzanie umowami serwisowymi
 • Zarządzania magazynem serwisu
 • Nadzorowanie zleceń serwisowych
 • Analizy wielowymiarowe
 • Arkusze analityczne
 • Wyniki finansowe
 • Zaawansowane raporty sprzedażowe np. na poszczególny oddział, godzinę, handlowca, pogodę, produkt, grupę towarową.
 • Sezonowość i trend – pozwala zaoszczędzić zamawianie produktów, na których spada sprzedaż
 • Koszty magazynowania – zmniejszaj je, przesuwając towary między oddziałami
 • Prowizje dla handlowców – Najlepszą motywacją dla każdego pracownika jest prowizja – motywuj swój personel do lepszego zaangażowania, nasz system Ci w tym pomoże
 • Analiza kosztów lokali – Analizuj koszty poszczególnych sklepów – może warto zainwestować w założenie kolejnego punktu? Może powinieneś zamknąć placówkę – analizuj wszystkie koszty i zyski (globalnie i lokalnie)
 • Raporty skuteczności handlowo-marketingowej – Raporty wg lokalizacji – miejscowości, punktu sprzedaży, oddziału. Raporty wg wieku. Raporty w relacji do preferencji klientów. Raporty aktywności – ilość operacji w czasie. Raporty sprzedaży – godziny, dni tygodnia, tygodnie, miesiące, lata – z kartą, bez karty, udzielone rabaty, wydane gratisy.
 • Obsługa bramek sklepowych – liczenie osób i zaawansowane raporty
 • Raporty inwentaryzacyjne
 • Raport reklamacji – Reklamacje to zawsze strata dla sprzedawcy, ale również dla klienta – tracimy renomę. Analizuj z czego wynikają reklamacje.
 • Raporty obciążeniowe – Za mało pracowników? A może za dużo? System pokaże Ci obciążenie pracy na podległy sklep
 • Raporty kasowe online – Zmiana jeszcze nie jest zamknięta? Nie ma problemu – analizuj sprzedaż jeszcze przed zamknięciem zmiany. Lokalnie i z poziomu centrali
 • Raporty płatności – analizuj czym płacą klienci.

Korzyści dla Ciebie

011-central

Centralizacja zarządzania

010-sync

Zawsze aktualne dane

009-team

Zarządzanie w czasie rzeczywistym

008-system

Automatyzacja czynności

001-clock

Wsparcie 24/7

009-server

Spójność danych dzięki jednej bazie danych

004-chart

Większa efektywność pracy

003-safe

Bezpieczeństwo

002-trust

Niezawodność

007-money

Oszczędność

006-growth-1

Ciągły rozwój i dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa polskiego

Chcesz dowiedzieć się więcej o Bastion ERP?
Slider
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider