Oprogramowanie w sposób kompleksowy obejmuje strategiczne obszary działalności firmy

BASTION ERP
Slider

Zarządzanie relacjami z Klientami i organizacją pracy

CRM (skrót ang. Customer relationship management) jest koncepcją polegającą na integracji wszelkich działań dotyczących obsługi klienta – sprzedaży, marketingu, realizacji kontraktów, dystrybucji i obsługi serwisowej w jednym centralnym systemie. Pozwala osiągnąć możliwie najwyższy poziom jakości obsługi Klientów a wdrożenie systemu jest drogą do optymalnego zorganizowania pracy firmy. Bastion ERP EOD – elektroniczny obieg dokumentów współpracuje z innymi modułami platformy Bastion ERP. Tworzy z nimi wspólną bazę wiedzy o Klientach, produktach i usługach firmy. Moduł może współpracować także z systemami innych dostawców. Uzupełnianie i korzystanie z tej bazy danych jest podstawą budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Najwyższa jakość obsługi Klientów

baza wiedzy o klientach

Baza kompleksowej wiedzy o Klientach

Prowadzenie kartoteki Klientów, szczegółowy opis Klienta i osób do kontaktu, dane finansowe – dostęp do wieloletnich raportów sprzedaży, limit kredytowy, warunki współpracy, dodatkowe informacje, możliwość przechowywania skanów dokumentów firmowych, rejestracja kontaktów z Klientami – telefonów, rozmów, ofert, umów itp.

zwiększenie wydajności pracy

Zwiększanie wydajności pracy działów obsługujących Klientów

Zwiększenie kontroli procesu sprzedaży – wprowadzenie określonych procedur działania i standardów obsługi klienta., skrócenie cyklu sprzedaży, zwiększenie lojalności klienta, uzyskanie przewagi nad konkurencją, ujednolicenie ofert, cenników i materiałów reklamowych, wszechstronne zestawienia i analizy procesu sprzedaży, zarządzanie aktywnością poszczególnych pracowników – handlowców, serwisantów i innych osób obsługujących Klientów.

efektywne działania marketingowe

Efektywne działania marketingowe

Prowadzenie akcji marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mailing), tworzenie dynamicznych zestawień kontrahentów – hierarchia grup, akcje na całych grupach – wpisz notkę, przydziel handlowca itp. historia akcji marketingowych.

wszechstronne raporty

Wszechstronne raporty oraz analizy

System wspiera proces obsługi Klienta i zwiększa efektywność pracy przedsiębiorstwa. Optymalizuje działalność firmy usprawniając przepływ informacji, skraca cykl sprzedaży i zwiększa kontrolę nad tym procesem oraz pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji. System czuwa nad poprawną realizacją zadań, automatycznie powiadamiając o terminie ich realizacji. Liczne zestawienia i raporty pomagają Integracja z innymi systemami i samodzielna praca.

zarzadzanie organizacją pracy

Zarządzanie organizacją pracy

Automatyzacja procesów, w których dokumenty, informacje oraz zadania są przekazywane jednostkom lub grupom w sposób ściśle określony przez zasady funkcjonowania procesów biznesowych.

Bastion ERP Bastion ERP EOD - elektroniczny obieg dokumentów współpracuje z innymi modułami platformy Bastion ERP. Tworzy z nimi wspólną bazę wiedzy o Klientach, produktach i usługach firmy.

Image is not available
Slider

Działania wspierane przez system

 • zarządzanie dokumentami – przydzielanie dokumentów pracownikom, którzy mają wykonać na nich określone czynności
 • archiwizacja dokumentów – zabezpieczenie przed utratą ważnych informacji oraz udostępnienia dokumentów innym pracownikom
 • wspomaganie stanowiska pracy – prowadzenie indywidualnych kalendarzy z informacjami o telefonach, spotkaniach i innych zadaniach
 • współpraca z pocztą elektroniczną – powiadamianie o spotkaniach, zadaniach do wykonania, ważnych terminach, powiadamianie o wykonaniu zleconego zadania
 • wspomaganie pracy grupowej – przydzielanie zadań podwładnym i śledzenie ich wykonania
 • śledzenie realizacji procedur – informacje do przełożonych przekazywane za pomocą poczty elektronicznej o wykonaniu zadań, przekroczeniu terminów itp.
 • zarządzanie dokumentami – przydzielanie dokumentów pracownikom, którzy mają wykonać na nich określone czynności
 • archiwizacja dokumentów – zabezpieczenie przed utratą ważnych informacji oraz udostępnienia dokumentów innym pracownikom
 • wspomaganie stanowiska pracy – prowadzenie indywidualnych kalendarzy z informacjami o telefonach, spotkaniach i innych zadaniach
 • współpraca z pocztą elektroniczną – powiadamianie o spotkaniach, zadaniach do wykonania, ważnych terminach, powiadamianie o wykonaniu zleconego zadania
 • wspomaganie pracy grupowej – przydzielanie zadań podwładnym i śledzenie ich wykonania
 • śledzenie realizacji procedur – informacje do przełożonych przekazywane za pomocą poczty elektronicznej o wykonaniu zadań, przekroczeniu terminów itp.
Chcesz dowiedzieć się więcej o Bastion ERP?
Slider
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider