Aktualności

Innowacyjne zarządzanie oświetleniem w obiekcie hotelowym!

Grupa LSI jako pierwsza w Polsce opracowała i wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązanie zarządzania energią w pokojach hotelowych, które wyczuwa obecność Gościa w pokoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów opracowano nowatorski system, który nie wymaga instalowania dodatkowych czytników (kieszeni) kart. Dzięki temu możliwe jest szybkie wdrożenie rozwiązania i minimalizacja kosztów inwestycji przy jednoczesnym uzyskaniu wszystkich korzyści jakie niesie ze sobą tradycyjne rozwiązanie. Dodatkową zaletą rozwiązania jest fakt, że może ono działać w hotelach, gdzie nadal stosuje się tradycyjne klucze. Zapraszamy do

Czytaj więcej »

Split Payment (płatność dzielona) – czyli nowości, na które zawsze jesteście gotowi z LSI Software.

Od pierwszego lipca 2018 obowiązują w Polsce przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment). Jest to sposób elektronicznego przesyłania płatności za fakturę, z którego korzystać mają przedsiębiorcy w rozliczeniach między firmami. Mechanizm ten ma w zamyśle stanowić narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT. Rachunek do obsługi płatności dzielonej jest otwierany przez bank (lub SKOK) automatycznie i nie wymaga zawierania dodatkowej umowy. W praktyce równowartość kwoty VAT z faktury jest przekazywana na osobny rachunek bankowy, natomiast kwota netto wpływa

Czytaj więcej »

Informacja o połączeniu spółek LSI Software S.A. i Softech Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 13 kwietnia 2018 r. dokonany został wpis połączenia LSI Software S.A. (spółki przejmującej) z Softech sp. z o.o. (spółką przejmowaną). Powyższa data stanowi dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”). Wobec powyższego, na podstawie art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia LSI Software S.A. stała się następcą prawnym i z

Czytaj więcej »