Sektor MSP

Zmiany prawne – Jednolity Plik Kontrolny

Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej z ubiegłego roku od 1go lipca 2016 r. duże  przedsiębiorstwa zostaną zobligowane do przekazywania danych podatkowych w formacie  XML – Jednolity Plik Kontrolny. Pozostałe przedsiębiorstwa zostaną objęte tym obowiązkiem od 1 lipca 2018 roku. Mając na uwadze zmieniające się przepisy prawne oraz wsłuchani w potrzeby klientów staramy się przygotować przedsiębiorstwa do nowych realiów. Jako producent rozwiązań IT musimy mieć odpowiednią ilość czasu oraz wiedzę aby pomóc klientom w opracowaniu systemu określonego nowymi przepisami. Już teraz

Czytaj więcej »

Rekordowe wyniki LSI Software

Miło nam poinformować, iż Grupa kapitałowa LSI Software odnotowała rekordowe wyniki w 2015 roku! Reorganizacja wewnętrzna oraz konsekwentnie realizowana strategia zaowocowała kilkunastoprocentowym wzrostem przychodów w stosunku do 2014 roku a zysk netto osiągnął rekordową wartość ponad 3,5 mln zł. W mijającym roku zawarliśmy kilka znaczących umów ze znanymi polskimi i zagranicznymi firmami oraz umocniliśmy współpracę z międzynarodowymi kontrahentami, takimi jak POSIFLEX oraz LRS, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów, wprowadziliśmy kolejne innowacyjne programy na rynek oraz

Czytaj więcej »

LSI Software wśród laureatów Diamentów Forbesa 2015

Miło nam poinformować, że nasza firma została wyróżniona w zestawieniu spółek najszybciej zwiększających swoją wartość –  Diamenty Forbesa 2015. Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie, według dochodów ze sprzedaży: firmy małe 5-50 mln zł, średnie 50-250 mln zł oraz firmy duże powyżej 250 mln zł. LSI Software zostało wyróżnione na tle przedsiębiorstw w województwie łódzkim w kategorii firm małych. Do zestawienia, przez miesięcznik, brane są pod uwagę przedsiębiorstwa, które w określonym terminie złożyły do KRS pełne sprawozdanie finansowe za

Czytaj więcej »

LSI Software z tytułem Gepard Biznesu 2014

Nasza firma znalazła się wśród najdynamiczniejszych przedsiębiorstw w Polsce w Rankingu Gepardy Biznesu. Od 2006 r.  Instytut Nowoczesnego Biznesu i  Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” prowadzi badania sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw według różnych wskaźników. Informacje do analiz dostarcza Wywiadownia Handlowa InfoCredit, która zbiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. To wiarygodne informacje finansowe oraz pełna analiza wyników finansowych wśród 3 milionów firm. W tegorocznym rankingu zostały wybrane przedsiębiorstwa, które w latach 2011 – 2013, miały każdego roku przynajmniej pół miliona zł przychodów,

Czytaj więcej »

Wspieramy Województwo Łódzkie.

Miło nam poinformować, że Zarząd LSI Software S.A. w dniu 29 kwietnia 2015 r. zawarł Umowę z Województwem Łódzkim w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie wydatków kwalifikowanych na realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wymiany danych pomiędzy bazami w strukturach rozproszonych”. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 2,3 mln PLN, w tym dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO Województwa Łódzkiego wyniesie 828 tys. PLN. Termin zakończenia realizacji umowy to czerwiec

Czytaj więcej »

LSI w klubie najbardziej dynamicznych firm e-commerce

LSI Software znalazła się w elitarnym klubie Gazel Biznesu 2014, w gronie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w Polsce. Ranking „Gazele Biznesu” organizowany jest od 2000 roku, jego celem jest wyróżnienie małych i średnich firm, które dzięki dynamicznemu rozwojowi prężnie działają na rynku, nierzadko konkurując z większymi przedsiębiorstwami. Autorem rankingu jest ARC Rynek i Opinia, firma badawcza specjalizująca się w realizacji projektów dla firm z branży e-commerce. W każdej edycji badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata.

Czytaj więcej »

Kolejna umowa inwestycyjna

W dniu 20 lipca została zawarta umowa na mocy której LSI Software SA stanie się większościowym udziałowcem spółki BetaSI z Nowego Sącza. BetaSI jest liderem rozwiązań informatycznych dla branży sanatoryjno rehabilitacyjnej i uzdrowiskowej. Jej flagowy produkt – Kuracjusz – jest uznanym od wielu lat standardem na tym rynku. BetaSI dostarcza licencje, wdrożenia oraz nadzór autorski. Obsługiwana liczba klientów zbliża się do 200. Celem przedsięwzięcia jest zdynamizowanie rozwoju BetaSI jako dostawcy kompleksowych rozwiązań dla obsługiwanej branży, a także rozwój produktu i

Czytaj więcej »

Zwiększenie innowacyjności procesu obsługi Klienta

W dniu 2 czerwca 2014 roku LSI Software S.A. zawarło kolejną umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ósmej osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 992  tys. zł, a wartość uzyskanego dofinansowania to 694,4 tys. zł. Przedmiotem umowy  jest wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy okołosprzedażowe pomiędzy LSI Software S.A. i jej kontrahentami.

Czytaj więcej »

Rozwój i tworzenie nowych produktów w ofercie LSI Software

W dniu 16 maja 2014 roku LSI Software S.A. zawarło umowę o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1.397 tys. zł, a wartość uzyskanego dofinansowania to 594 tys. zł. Przedmiotem umowy  jest zakup i wdrożenie technologii integracji różnych kanałów sprzedaży oraz systemów lojalnościowych klientów dla branży hotelarskiej.

Czytaj więcej »

LSI Software laureatem rankingu „Gazele Biznesu”!

LSI Software znalazła się w elitarnym gronie laureatów ogólnopolskiego rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw w roku 2012. Redakcja dziennika „Puls Biznesu” już po raz 13 przyznała wyróżnienia „Gazele Biznesu”. Ranking „Gazele Biznesu” organizowany jest od 2000 roku, jego celem jest wyróżnienie małych i średnich firm, które dzięki dynamicznemu rozwojowi prężnie działają na rynku, nierzadko konkurując z większymi przedsiębiorstwami. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firm za trzy pełne poprzedzające lata. W tegorocznym plebiscycie zweryfikowane zostały osiągnięcia

Czytaj więcej »