Sieci gastronomiczne

POSITIVE RESTAURANT

Oprogramowanie do zarządzania
wszelkiego typu obiektami gastronomicznymi

Slider

Centralne zarządzanie siecią

POSitive Hospitality Management Center (HMC) stanowi centrum zarządzania siecią gastronomiczną i hotelową oraz wiedzy o tym, jak funkcjonuje sieć. Dzięki możliwości łatwego tworzenia zaawansowanych zestawień kierownictwo sieci w zależności od szczebla ma zapewniony dostęp do niezbędnych i zawsze aktualnych raportów. System wykorzystuje zaawansowane technologicznie rozwiązania analityczne Business Intelligence. POSitive HMC wpiera zarządzanie procesami sprzedaży, obrotu magazynowego, zamówień i dystrybucji, marketingu oraz kontroli pracowników. Umożliwia definiowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez sieć – cen, warunków specjalnych, promocji, optymalnego stanu towarowego. Ułatwia centralną koordynację obrotu surowcami i towarami handlowymi. Nadzoruje obieg dokumentów elektronicznych, począwszy od dokumentów zakupów i dostaw od kontrahentów, przez dokumenty magazynowe przesyłane wewnątrz sieci, aż po dokumenty sprzedaży. Usprawnia procesy planowania i zarządzania siecią. 

W skład POSitive Hospitality Management Center wchodzą moduły:
Sales Chain

wspomagający zarządzanie siecią gastronomiczną

Buisness Intelligence

umożliwiający tworzenie przekrojowych analiz i raportów

Distribution

odpowiadający za centralne zarządzanie gospodarką magazynową i dystrybucją

Dashboard

usługa internetowa zapewniająca kadrze zarządzającej dostęp do kluczowych informacji i wskaźników funkcjonowania sieci

Firmowy portal pracowniczy

umożliwiający tworzenie społeczności i przekazywanie wewnętrznych informacji

 • kontrola prawidłowej realizacji założonych planów sprzedaży całej sieci i poszczególnych oddziałów;
 • zarządzanie polityka cenowa sieci;
 • dostęp do funkcji ułatwiających realizowanie założonych strategii cenowych i badanie skuteczności działań marketingowych;
 • ustanawianie i centralne zarządzanie dowolną ilością akcji promocyjnych – programami lojalnościowymi i rabatowymi – obowiązującymi w sieci;
 • nieograniczona ilość cenników – lokalnych, regionalnych, okresowych, sezonowych, specjalnych i promocyjnych;
 • zarządzanie sieciami franczyzowymi – dostarczanie wszystkich informacji niezbędnych do rozliczania opłat franczyzowych i kontroli;
 • badanie efektywności pracy sprzedawców;
 • centralna kontrola czasu pracy
 • rejestry sprzedaży – dostęp do szczegółowych danych o wszystkich transakcjach w sieci;
 • globalne i lokalne obroty z kontrahentami;
 • automatyczne powiadamianie o wynikach osiąganych przez sieć sprzedaży;
 • raporty sprzedaży dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne w formie wykresów i tabel;
 • przekrojowe zestawienia według ilości i wartości sprzedaży w całym obrocie lub w obrocie poszczególnych oddziałów;
 • porównanie wielkości sprzedaży do poniesionych kosztów zakupu;
 • centralny rejestr preferencji Klientów;
 • automatyczne wysyłanie komunikatów o sytuacjach nietypowych lub alarmowych;
 • ranking najlepszych punktów sprzedaży według różnorodnych kryteriów;
 • ranking oddziałów – szybkie generowanie klasyfikacji najlepszych oddziałów według rożnych typów klientów;
 • aktualizacja danych przychodzących i wychodzących do sklepów z dowolna częstotliwością – w zależności od potrzeb zarządu
 • rejestry sprzedaży – dostęp do szczegółowych danych o wszystkich transakcjach w sieci;
 • globalne i lokalne obroty z kontrahentami;
 • automatyczne powiadamianie o wynikach osiąganych przez sieć sprzedaży;
 • raporty sprzedaży dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne w formie wykresów i tabel;
 • przekrojowe zestawienia według ilości i wartości sprzedaży w całym obrocie lub w obrocie poszczególnych oddziałów;
 • porównanie wielkości sprzedaży do poniesionych kosztów zakupu;
 • centralny rejestr preferencji Klientów;
 • automatyczne wysyłanie komunikatów o sytuacjach nietypowych lub alarmowych;
 • ranking najlepszych punktów sprzedaży według różnorodnych kryteriów;
 • ranking oddziałów – szybkie generowanie klasyfikacji najlepszych oddziałów według rożnych typów klientów;
 • aktualizacja danych przychodzących i wychodzących do sklepów z dowolna częstotliwością – w zależności od potrzeb zarządu
Centrum zarządzania
i wiedzy o funkcjonowaniu sieci sprzedaży.
Slider
Analityka OLAP

POSitive Hospitality Management Center przetwarza dane w oparciu o nowoczesne rozwiązanie analityczne OLAP (ang. On-Line Analytical Processing). Wykorzystanie technologii OLAP gwarantuje bardzo szybki czas odpowiedzi na najbardziej złożone zapytania analityczne. System umożliwia szybki, wielowymiarowy wgląd w dane, takie jak sprzedaż ze względu na produkty, obszar geograficzny, kanał dystrybucji, czas itp. wielowymiarowość – będąca cecha OLAP daje podstawy do dokonywania analiz poprzez elastyczny dostęp do informacji. System pozwala na rożne stopnie agregacji danych – na przykład: sprzedaż roczna, kwartalna, dzienna, sprzedaż w danym mieście, państwie, na danym kontynencie. Wyliczanie trendów wzrostu, średniego wzrostu np. sprzedaży w określonym czasie, wpływu promocji na sprzedaż, są teraz możliwe – dzięki POSitive Hospitality Management Center.

001-full-screen
Skalowność

możliwość zwiększenia ilości kostek danych lub dodawania nowych wymiarów wraz ze wzrostem potrzeb analitycznych.

002-click
Intuicyjność

zrozumiała obsługa, niewymagająca zaawansowanej wiedzy analitycznej

003-viral
Wszechstronność

szeroki dostęp do wszystkich, szczegółowych danych zgromadzonych w hurtowni danych, możliwość bezpośredniego wykonywania wielowymiarowych zestawień, porównywania wielu okresów i pełna interaktywność wielowymiarowych kostek danych

wszechstronne raporty
Szybkość

wielowymiarowe, przekrojowe analizy powstają w ułamku sekundy

Zarządzanie sprzedażą
i gospodarką magazynową.
Zasoby pod kontrolą!
Slider

centralne zarządzanie indeksem; podział kartoteki towarowej na grupy towarowe; wiele jednostek miary dla każdego asortymentu; kody kreskowe przypisane do towaru.

baza wspólna w całym systemie; bezpośredni podgląd obrotów z danym kontrahentem; kontrahenci krajowi, zagraniczni i unijni (z zawartymi w opisie szczegółowymi informacjami o danych kontrahentów); kredyt przypisany do kontrahenta; cennik przypisany do kontrahenta.

obsługa dowolnych form płatności;  wsparcie dla różnorodnych technik udzielania rabatów i upustów; obsługa sprzedaży wielodziałowej; możliwość tworzenia cenników indywidualnych i dla grup odbiorców; fakturowanie towarów, materiałów i usług – zarówno od netto jak i od brutto; faktury krajowe, zagraniczne i eksportowe (w dowolnych językach); faktury wewnętrzne, zaliczkowe, proforma.

globalny nadzór gospodarki magazynowej; zarządzanie recepturami; dowolna liczba magazynów i dokumentów magazynowych, możliwość; kontrola odpowiedniego zużycia surowców; ewidencja majątku obrotowego w cenach zakupu, cenach sprzedaży lub cenach ewidencyjnych; ewidencja rozchodów magazynowych według zasady FIFO; wspomaganie procedur inwentaryzacji majątku obrotowego; pełne wsparcie dla elektronicznego przesyłania danych EDI (ang. electronic data interchange).

ewidencja zamówień od odbiorców i dostawców; informowanie o stanie realizacji zamówienia; możliwość wprowadzania do systemu przez dostawcę terminu realizacji zamówienia; rezerwacja towarów do realizacji zatwierdzonych na zamówieniu; blokada zarezerwowanego towaru do bezpośredniej sprzedaży; automatyczne tworzenie dokumentów wydania z magazynu i dokumentów sprzedaży do realizowanych zamówień.

ilościowo-wartościowe – informacje o stanie początkowym, przychodach, rozchodach i stanie końcowym w wybranym okresie czasu; analizy handlowe, windykacja należności, obliczanie zyskowności i rentowności działalności handlowej; dynamiczne budowanie raportów – dynamiczne kwerendy; zalegania towarów na magazynach; rejestry zakupu i sprzedaży; analizy obrotu magazynowego oraz sprzedaży w ujęciu według dokumentów lub towarów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o POSitive Restaurant?
Slider
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider