Handel

POSITIVE RETAIL

Kompleksowe rozwiązanie dla sieci sklepów – jeden system, który jest codziennym narzędziem pracy dla sprzedawców, kierowników sklepów i sklepu internetowego, szefów dystrybucji oraz centrali sieci

Slider

Zintegrowany system zarządzania ERP, stworzony z myślą o przedsiębiorstwach zarządzających sieciami sprzedaży detalicznej

Sieci sklepów to przedsiębiorstwa posiadające co najmniej kilka punktów sprzedaży w oddalonych od siebie lokalizacjach. Im większa sieć, tym poważniejszym wyzwaniom musi sprostać jej kierownictwo. Dużą siecią nie można zarządzać bez systemy informatycznego. Małą siecią – warto, żeby mieć rozwiązanie na przyszłość. Najmniejsze obsługiwane przez nas sieci liczą kilka sklepów, największe około 100. Wspólną cechą łączącą różne rodzaje sieci są potrzeby posiadania jak najszybciej, jak najdokładniejszych informacji o tym co dzieje się w sieci. Dlatego też kierownictwo sieci sklepów potrzebuje wydajnych narzędzi wspierających organizację pracy.

Nieograniczony obszar działania

POSitive Retail może obsługiwać wszystkie obszary działalności sieci sprzedaży. Idealnie sprawdza się w tych sieciach sprzedaży, w których ważne jest prowadzenie centralnego nadzoru nad sklepami. Prosty i przejrzysty sposób obsługi POSitive Retail skraca czas szkolenia pracowników, a tym samym zmniejsza koszty wdrożenia systemu. System składa się następujących elementów:

System składa się z następujących elementów
POSitive Shop

wszechstronny system sprzedaży detalicznej przeznaczony dla punktów sprzedaży, w skład którego wchodzą moduł POS (ang. Point of Sale – punkt/stanowisko sprzedaży) do prowadzenia sprzedaży i moduł Manager odpowiadający za zarządzanie.

screen_share
POSitive Management Center

system centralnego zarządzania sprzedażą, gospodarką magazynową i dystrybucją, odpowiadający także za optymalizację warunków prowadzenia działalności gospodarczej w tych obszarach.

Slider
shop_retail

POSitive Shop

wszechstronny system sprzedaży detalicznej przeznaczony dla punktów sprzedaży, w skład którego wchodzą moduł POS (ang. Point of Sale – punkt/stanowisko sprzedaży) do prowadzenia sprzedaży i moduł Manager odpowiadający za zarządzanie.

management_center_retail

POSitive Management Center

system centralnego zarządzania sprzedażą, gospodarką magazynową i dystrybucją, odpowiadający także za optymalizację warunków prowadzenia działalności gospodarczej w tych obszarach. Składa się z trzech współpracujących ze sobą modułów: Distribution i Sales Chain.

Najwyższe standardy zarządzania siecią sprzedaży:
 • centralne zarządzanie siecią sprzedaży;
 • POS – pełna obsługa sprzedaży detalicznej;
 • szybka i profesjonalna obsługa Klienta;
 • menedżerskie Centrum Informacyjne;
 • centralne zarządzanie gospodarką magazynową i asortymentem sieci;
 • kontrola obiegu dokumentów;
 • wszechstronne analizy Business Intelligence;
 • szybka wymiana danych między punktami sprzedaży a centralą sieci;
 • dostosowane do specyfiki wielu branż;
 • firmowa baza wiedzy o Klientach i towarach;
 • zaawansowane programy lojalnościowe;
 • centralne zarządzanie uprawnieniami użytkowników;
 • rejestracja czasu pracy;
 • zarządzanie przekazem multimedialnym;
 • współpraca z kioskami samoobsługowymi;
 • integracja z systemami finansowo-księgowymi.
 • centralne zarządzanie siecią sprzedaży;
 • POS – pełna obsługa sprzedaży detalicznej;
 • szybka i profesjonalna obsługa Klienta;
 • menedżerskie Centrum Informacyjne;
 • centralne zarządzanie gospodarką magazynową i asortymentem sieci;
 • kontrola obiegu dokumentów;
 • wszechstronne analizy Business Intelligence;
 • szybka wymiana danych między punktami sprzedaży a centralą sieci;
 • dostosowane do specyfiki wielu branż;
 • firmowa baza wiedzy o Klientach i towarach;
 • zaawansowane programy lojalnościowe;
 • centralne zarządzanie uprawnieniami użytkowników;
 • rejestracja czasu pracy;
 • zarządzanie przekazem multimedialnym;
 • współpraca z kioskami samoobsługowymi;
 • integracja z systemami finansowo-księgowymi.
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider