POSITIVE RETAIL

Kompleksowe rozwiązanie dla sieci sklepów – jeden system, który jest codziennym narzędziem pracy dla sprzedawców, kierowników sklepów i sklepu internetowego, szefów dystrybucji oraz centrali sieci

Slider

POSitive Shop odpowiada za podstawową działalność sieci – sprzedaż i obsługę Klientów

Z jednej strony oprogramowanie stanowi źródło fundamentalnych danych o popycie i zachowaniach Klientów, umożliwiając w ten sposób kierownictwu sieci szybkie i właściwe reakcje. Z drugiej zaś pozwala na niezwłoczną aktualizację warunków sprzedaży i gospodarki magazynowej sklepu – zgodnie z wytycznymi kierownictwa.

POSitive Shop ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu obsługi Klientów. Pozwala na tworzenie i umacnianie pozytywnych relacji z Klientami. Program dostarcza sprzedawcy informacji o dotychczasowych transakcjach Klientów i ich preferencjach. Może prezentować zdjęcia towarów, pomóc szybko znaleźć lub zamówić podobny produkt, a także umożliwia sprawdzenie dostępności danego towaru w innych sklepach sieci.

System kompleksowo obsługuje programy sprzedaży promocyjnej i programy lojalnościowe. Umożliwia sprzedawcom i kierownikom sklepów dostęp do tych funkcji, które są niezbędne z punktu widzenia sprawnego zarządzania siecią.

Slider
układ modułowy

Wygodny układ modułowy

W skład POSitive Shop wchodzą dwa ściśle ze sobą związane moduły – POS i Manager (Back Office). Moduł POS odpowiada za prowadzenie sprzedaży i kompleksową obsługę Klientów, natomiast moduł Manager za definiowanie warunków sprzedaży, magazyn oraz nadzór.

nieograniczony obszar działania

Nieograniczony obszar działania

Moduł POS uruchamiany jest w sklepie przy każdym punkcie kasowym i stanowisku obsługi Klienta. Ilość miejsc, przy których może być uruchomiony system na poziomie jednej lokalizacji jest dowolna. Jednostanowiskowy moduł Manager uruchamiany jest na ogół na zapleczu sklepu.

dowolne modele sprzedaży

Dowolne modele sprzedaży

W przypadku sieci sprzedaży – POSitive Shop stanowi tylko jeden z elementów systemu, dlatego zakres praw do definiowania lub zmiany warunków sprzedaży jest zawsze dostosowywany na etapie wdrożenia do modelu biznesowego sieci.

Slider
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider