POSITIVE RETAIL

Kompleksowe rozwiązanie dla sieci sklepów – jeden system, który jest codziennym narzędziem pracy dla sprzedawców, kierowników sklepów i sklepu internetowego, szefów dystrybucji oraz centrali sieci

Slider

POSitive Management Center moduł Distribution- centralne zarządzanie gospodarką magazynową

POSitive Management Center moduł Distribution zarządza całym obrotem towarowym w sieci sprzedaży. Odpowiada za definiowanie towarów i usług sprzedawanych przez sieć. Dokonuje przesunięć magazynowych między magazynami sieci – sklepami, magazynem centralnym. Pozwala na określanie warunków współpracy z dostawcami i odbiorcami. Generuje i odbiera elektroniczne dokumenty zakupu, sprzedaży i obrotu magazynowego.

 1. Globalne zarządzanie indeksem asortymentowym, np.: definiowanie indeksów towarowych, przypisane kodów kreskowych do towaru, podział kartoteki towarowej na typy i grupy towarowe.
 2. Centralne zarządzanie magazynami, np.: dowolna liczba magazynów i dokumentów magazynowych, definiowanie typów dokumentów magazynowych, ewidencja rozchodów magazynowych według zasady FIFO lub z wyborem dostawy, wspomaganie inwentaryzacji, pełne wsparcie dla elektronicznego przesyłania danych EDI (ang. electronic data interchange).
Slider
 1. Centralne zarządzanie warunkami sprzedaży, np.: obsługa dowolnych form płatności, możliwość tworzenia cenników indywidualnych i dla grup odbiorców, obsługa sprzedaży wielooddziałowej, faktury krajowe, zagraniczne i eksportowe (w dowolnych językach).
 2. Dostosowanie do warunków obrotu międzynarodowego, np.: słowniki kodów scalonej nomenklatury (CN ang. Combined nomenclature), krajów wysyłki, kraju pochodzenia, warunków dostaw, rodzaju transakcji i rodzaju transportu z predefiniowanymi wartościami, opis towarów i ich dostaw z polami umożliwiającymi automatyczne wystawianie zgłoszeń Intrastat, możliwość sporządzenia raportu na potrzeby deklaracji VAT UE.
 3. Centralna obsługa zamówień, np.: ewidencja zamówień od odbiorców i do dostawców;, możliwość wprowadzania do systemu terminu realizacji zamówienia przez dostawcę, rezerwacja towarów w magazynie po zatwierdzeniu zamówienia.
Slider
 1. Pełna obsługa kontraktacji, np.: zdefiniowanie w osobnej kartotece indeksu modelu przeznaczonego do kontraktacji, ustalenie z dostawcą ceny zakupu, ustalenie ceny sprzedaży, ustalenie terminów dostaw, wygenerowanie indeksów towarowych na podstawie zdefiniowanych.
 2. Generowanie globalnych raportów, np.: ilościowo-wartościowe – informacje o stanie początkowym, przychodach, rozchodach i stanie końcowym w wybranym okresie czasu, zaleganie towarów w magazynach, rejestry zakupu i sprzedaży, analizy obrotu magazynowego oraz sprzedaży według dokumentów lub towarów, dynamiczne budowanie raportów – dynamiczne kwerendy.
Slider
 1. Globalne zarządzanie indeksem asortymentowym, np.: definiowanie indeksów towarowych, przypisane kodów kreskowych do towaru, podział kartoteki towarowej na typy i grupy towarowe.
 2. Centralne zarządzanie magazynami, np.:  dowolna liczba magazynów i dokumentów magazynowych, definiowanie typów dokumentów magazynowych,  ewidencja rozchodów magazynowych według zasady FIFO lub z wyborem dostawy, wspomaganie inwentaryzacji, pełne wsparcie dla elektronicznego przesyłania danych EDI (ang. electronic data interchange).
 3. Centralne zarządzanie bazą kontrahentów, np.:  baza danych o kontrahentach – wspólna dla całego systemu,  warunki handlowe przypisane do kontrahenta – limit kredytowy, sposób i termin płatności, bezpośredni podgląd obrotów z danym kontrahentem.
 4. Centralne zarządzanie warunkami sprzedaży, np.: obsługa dowolnych form płatności, możliwość tworzenia cenników indywidualnych i dla grup odbiorców, obsługa sprzedaży wielooddziałowej,  faktury krajowe, zagraniczne i eksportowe (w dowolnych językach).
 5. Dostosowanie do warunków obrotu międzynarodowego, np.: słowniki kodów scalonej nomenklatury (CN ang. Combined nomenclature), krajów wysyłki, kraju pochodzenia, warunków dostaw, rodzaju transakcji i rodzaju transportu z predefiniowanymi wartościami, opis towarów i ich dostaw z polami umożliwiającymi automatyczne wystawianie zgłoszeń Intrastat, możliwość sporządzenia raportu na potrzeby deklaracji VAT UE.
 6. Centralna obsługa zamówień, np.: ewidencja zamówień od odbiorców i do dostawców;, możliwość wprowadzania do systemu terminu realizacji zamówienia przez dostawcę, rezerwacja towarów w magazynie po zatwierdzeniu zamówienia.
 7. Pełna obsługa kontraktacji, np.: zdefiniowanie w osobnej kartotece indeksu modelu przeznaczonego do kontraktacji, ustalenie z dostawcą ceny zakupu, ustalenie ceny sprzedaży, ustalenie terminów dostaw, wygenerowanie indeksów towarowych na podstawie zdefiniowanych.
 8. Generowanie globalnych raportów, np.:  ilościowo-wartościowe – informacje o stanie początkowym, przychodach, rozchodach i stanie końcowym w wybranym okresie czasu,  zaleganie towarów w magazynach, rejestry zakupu i sprzedaży, analizy obrotu magazynowego oraz sprzedaży według dokumentów lub towarów, dynamiczne budowanie raportów – dynamiczne kwerendy.
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider