POSITIVE RETAIL

Kompleksowe rozwiązanie dla sieci sklepów – jeden system, który jest codziennym narzędziem pracy dla sprzedawców, kierowników sklepów i sklepu internetowego, szefów dystrybucji oraz centrali sieci

Slider

POSitive Management Center moduł Sales Chain - dostęp do szczegółowych informacji

POSitive Management Center moduł Sales Chain zapewnia menedżerom dowolnego szczebla zarządzania dostęp do wszechstronnych i aktualnych raportów dotyczących działalności sieci sprzedaży. Ułatwia planowanie sprzedaży, upraszcza i optymalizuje procesy zatowarowania, w tym dopasowanie zamówień do przewidywanego popytu oraz optymalizowanie przecen i wyprzedaży.

  1. Menedżerskie centrum zarządzania, np.: nadzorowanie realizacji założonych planów sprzedaży w całej sieci i poszczególnych sklepach, zarządzanie polityką cenową sieci, nieograniczona ilość cenników – lokalnych, regionalnych, okresowych, centralne zarządzanie sieciowymi programami lojalnościowymi, centralna kontrola czasu pracy.
  2. Menedżerskie centrum informacyjne, np.: dostęp do wszystkich danych o kontrahentach sieci, przekrojowe zestawienia według ilości i wartości sprzedaży w całym obrocie lub w obrocie poszczególnych sklepów, raporty sprzedaży w formie wykresów i tabel, globalne i lokalne obroty z kontrahentami, centralny rejestr preferencji Klientów i reklamacji.
Slider
  1. Planowanie sprzedaży, np.: tworzenie wielowariantowych planów sprzedaży, plany dla punktów sprzedaży lub w podziale na grupy i typy towarowe, stałe aktualizowanie planów przez rzeczywiste wyniki sprzedaży, kontrola realizacji planów.
  2. Optymalizacja procesów sprzedaży, np.: optymalizacja poziomów cenowych zależnie od planowanego i rzeczywistego popytu, optymalizacja procesu wyprzedaży.
  3. Optymalizacja zatowarowania punktów sprzedaży, np.: automatyzacja przesunięć międzymagazynowych, optymalizacja podaży, szybkie reagowanie na zmiany w popycie, ograniczanie zbędnych zapasów, wyższe zyski z przecen i wyprzedaży, poprawa wyniku finansowego.
  4. Automatyzacja procesów obrotu towarowego, np.: automatyczne generowanie zamówień dla dostawców lub magazynów sieci, kontrola stanów magazynowych towarów, eliminowanie przepłacania dostawców, kontrola stanu realizacji zamówienia – SCM (ang. supply chain management).
Slider
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider