Zintegrowany system do zarządzania obejmujący
wszystkie obszary funkcjonowania hotelu

Slider

Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla hoteli

System inteligentnego budynku – BMS (ang. Building Management System) zwiększa komfort i bezpieczeństwo pobytu w hotelu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji, ponieważ poszczególne podsystemy automatycznie dostosowują się do aktualnych warunków i potrzeb otoczenia. Zakres działania podsystemów inteligentnego budynku jest uzależniony od skali wdrożenia InteliHotel.

System BMS monitoruje i optymalizuje działanie: systemu kontroli dostępu, oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji, systemu alarmowego i monitoringu, systemu przeciwpożarowego, systemu obsługi urządzeń audio i wideo, systemu zasilania awaryjnego.

Slider
int. bud. - automatyka budynkowa

Automatyka budynkowa ​

System umożliwia przeprowadzanie bieżących analiz zużycia mediów – wody, energii elektrycznej i cieplnej w recepcji hotelu. Oparte o zastosowanie nowych technologii rozwiązanie charakteryzuje się możliwościami indywidualnej konfiguracji poszczególnych instalacji oraz zapewnia intuicyjną obsługę przy wykorzystaniu dedykowanych paneli dotykowych. Urządzenia systemu są wyjątkowo proste w obsłudze, a ich wielofunkcyjność umożliwia dopasowanie instalacji do potrzeb gości hotelowych i administracji.

int. bud. - kontrola dostępu

Kontrola dostępu 

System kontroli dostępu umożliwia zarządzanie dostępem dla gości hotelowych i pracowników do dowolnych pomieszczeń na terenie hotelu – pokoi, parkingu, części rekreacyjnej. Dostarcza danych do rozliczania wszystkich płatnych usług związanych z kontrolą dostępu przez recepcję hotelu. Zasadniczymi elementami systemu są czytniki biometryczne, identyfikatory, zamki elektroniczne i bramki.

Int. bud. - monitoring

Monitoring i sygnalizacja alarmowa ​

System monitoringu wizyjnego jest instalacją bezpieczeństwa i służy do wizualnego wykrywania wszelkich zagrożeń. Może stanowić wsparcie w sytuacjach kryzysowych natychmiast potwierdzając i co za tym idzie, przyśpieszając moment przystąpienia do usunięcia lub przeciwdziałania zagrożeniu życia i mienia ludzkiego. Monitoring może być zintegrowany z programem hotelowym POSitive Hotel i systemem kontroli dostępu. Dane z tych systemów mogą być dodawane do obrazu monitoringu, umożliwiając weryfikację zdarzeń np. danych transakcji z ich rzeczywistym przebiegiem.

Zadaniami systemu alarmu przeciwpożarowego, w skrócie SAP oraz dźwiękowego systemu ostrzegania, w skrócie DSO jest wyrycie zagrożenia i przekazanie sygnałów umożliwiających błyskawiczne podjęcie działań zabezpieczających na przykład powiadomienia odpowiednich służb i ewakuacji zagrożonego miejsca.

Zadaniem systemu jest ochrona i sygnalizacja włamania do pomieszczeń szczególnie chronionych – magazynu, pomieszczeń biurowych, serwerowni, sal i pokoi ze sprzętem wysokiej wartości, pomieszczeń sejfów hotelowych czy przechowalni bagażu gości. Elementem podsystemu są przyciski przyzywania, pozwalające obsłudze szybko wezwać pomoc grupy interwencyjnej w sytuacji zagrożenia bezpośredniego. Przyciski mogą być wykorzystywane w pokojach dla niepełnosprawnych w celu wezwania pomocy.

.

int. bud. - sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją 

Sterowanie oświetleniem to jeden z istotniejszych i widocznych elemen­tów wpływających na komfort i zadowolenie z użytkowania obiektu. Moż­liwość tworzenia scen i sekwencji świetlnych, sterowania barwą, natężeniem światła, nadają niepowtarzalny charakter poszczególnym pomieszczeniom i dopasowują atmosferę otoczenia do indywidualnych wymagań każdego go­ścia.

Zarządzanie zużyciem ciepła i chłodu w hotelu jest źródłem dużych oszczędności. System umożliwia obniżenie parametrów temperaturowych w pokojach i salach nieużywanych, niezarezerwowanych lub w takich w których pozostało otwarte okno. Zastosowanie w pokojach czytnika – cardholdera, pozwala włączyć oświetlenie powitalne, obwody tradycyjnych gniazd czy grzejników.

System umożliwia podzielenie hotelu na strefy nagłośnienia. Dźwięk może być nadawany z różnych źródeł – indywidualnie do wybranych stref. Inne treści mogą być słyszane w barach, restauracjach i kawiarniach czy pomieszczeniach rekreacyjnych. System pozwala sterować nagłośnieniem z jednego miejsca na przykład z recepcji. W specjalnych przypadkach umożliwia nadanie komunikatów głosowych do wszystkich stref równocześnie z wykorzystaniem mikrofonu w recepcji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o InteliHotel?
Slider
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider