TV Hotelowa

INTELIHOTEL

Zintegrowany system do zarządzania
obejmujący wszystkie obszary
funkcjonowania hotelu

Slider

Interaktywna telewizja hotelowa

Telewizory dla hoteli to odbiorniki z wbudowanym trybem hotelowym. Pełny tryb hotelowy umożliwia wprowadzenie wielu usług, które zwiększają atrakcyjność pobytu i mogą być, tak jak płatne kanały telewizyjne czy VOD (ang. video on demand, wideo na żądanie) źródłem dodatkowych przychodów.

Telewizory hotelowe mogą pracować w pełnym lub prostym trybie hotelowym. Tryb pełny umożliwia wprowadzenie wielu płatnych usług oraz zapewnia integrację z podsystemami InteliHotel.

Istotne różnice, duże możliwości:
 • blokada strojenia odbiorników, wybór poziomu głośności odbiornika przy uruchamianiu i maksymalnego poziomu głośności;
 • zablokowania przycisków na obudowie odbiornika;
 • wybór kanału lub wejścia, na którym odbiornik ma się uruchamiać;
 • możliwość podłączenia do systemu płatnej telewizji i VOD (tryb pełny);
 • możliwość składania zamówień i rezerwacji przez gościa (tryb pełny);
 • możliwość wybrania oszczędnego trybu pracy (low/medium/high/auto) – kontrola zużycia energii poprzez regulację podświetlenia matrycy;
 • możliwość podglądu obiektów np. parkingu, SPA;
 • klonowanie – skraca czas potrzebny na zestrojenie wszystkichodbiorników podczas instalacji lub modyfikacji ustawień (tryb pełny);
  • wiadomość powitalna wyświetlana na ekranie w momencie uruchomienia odbiornika – tekst lub grafika;
  • spersonalizowana wiadomość powitalna – dane pobierane z systemu (tryb pełny);
  • odbiornik automatycznie wyłącza się, jeżeli żaden klawisz pilota nie jest naciśnięty przez określony czas;
  • możliwość podłączenia internetu (tryb pełny).
 • blokada strojenia odbiorników, wybór poziomu głośności odbiornika przy uruchamianiu i maksymalnego poziomu głośności;
 • zablokowania przycisków na obudowie odbiornika;
 • wybór kanału lub wejścia, na którym odbiornik ma się uruchamiać;
 • możliwość podłączenia do systemu płatnej telewizji i VOD (tryb pełny);
 • możliwość składania zamówień i rezerwacji przez gościa (tryb pełny);
 • możliwość podłączenia internetu (tryb pełny);
 • możliwość podglądu obiektów np. parkingu, SPA;
 • klonowanie – skraca czas potrzebny na zestrojenie wszystkichodbiorników podczas instalacji lub modyfikacji ustawień (tryb pełny);
 • wiadomość powitalna wyświetlana na ekranie w momencie uruchomienia odbiornika – tekst lub grafika;
 • spersonalizowana wiadomość powitalna – dane pobierane z systemu (tryb pełny);
 • odbiornik automatycznie wyłącza się, jeżeli żaden klawisz pilota nie jest naciśnięty przez określony czas;
 • możliwość wybrania oszczędnego trybu pracy (low/medium/high/auto) – kontrola zużycia energii poprzez regulację podświetlenia matrycy.

W skład InteliHotel wchodzi podsystem POSitive MMS (Multimedia Management System), rozwiązanie typu Digital Signage do centralnego zarządzania cyfrowymi wizualizacjami marketingowymi. System sprawuje pełną kontrolę nad procesem wyświetlania multimediów na poszczególnych ekranach w hotelu.

Slider
Dodatkowe funkcje w trybie interaktywnym w oparciu o system hotelowy InteliHotel
 • zameldowanie (check in), wymeldowanie (check out), podgląd rachunku (view bill);
 • zamawianie posiłków/usług hotelowych;
 • podgląd informacji o hotelu/usług/zdjęć obiektu/kamer z obiektu;
 • indywidualna wiadomość dla gościa;
 • biblioteka filmów – telewizja vod;
 • dodatkowe funkcje w trybie interaktywnym w oparciu o system hotelowy InteliHotel.
 • zameldowanie (check in), wymeldowanie (check out), podgląd rachunku (view bill);
 • zamawianie posiłków/usług hotelowych;
 • podgląd informacji o hotelu/usług/zdjęć obiektu/kamer z obiektu;
 • indywidualna wiadomość dla gościa;
 • biblioteka filmów – telewizja vod;
 • dodatkowe funkcje w trybie interaktywnym w oparciu o system hotelowy InteliHotel.
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider