inwestorzy

Kompleksowa oferta

Obejmuje oprogramowanie, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, serwis a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. Spółka jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r.

Główny atut
firmy

Rozległa wiedza o zasadach funkcjonowania dynamicznie rozwijających się w Polsce branż detalicznej i gastronomiczno-hotelarskiej. Firma intensywnie inwestuje w rozwój swoich produktów i ich jakość. Firma jest wieloletnim partnerem Microsoft oraz Posiflex. Owocuje to dostępem do najnowszych technologii używanych na świecie.

Prestiżowe wyróżnienia

Od momentu powstania w 1991 roku, grupa LSI Software stała się liczącym i znanym dostawcą rozwiązań informatycznych obsługującym kilka tysięcy przedsiębiorstw na terenie całej Polski.

sekcjeprofilu inwestorskiego

01

Informacje o akcjonariacie, walnym zgromadzeniu i dokumenty spółki

02

Raporty bieżące i okresowe LSI Software

03

Skonsolidowane dane finansowe i podstawowe wskaźniki finansowe

04

Notowania, oferta publiczna, prospekt emisyjny i historia operacji

05

Okresy zamknięte i kalendarz zdarzeń korporacyjnych

06

Raporty z zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek z GPW

07

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

08

Kontakt do działu inwestorskiego LSI Software

raportybieżące