akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów

Ilość głosów na WZA na dzień 29.08.2023r. ogółem 4 860 762

Akcjonariusz
Ilość głosów
Udział w głosach WZA
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o.
2 660 384
54,73%
Giełda
1 308 324
26,92%
Inmuebles Polo SL
431 527
8,88%
Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
245 941
5,06%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
214 586
4,41%
4 860 762
100%

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura kapitału LSI na 29.08.2023 r. łączna ilość akcji 3 260 762

Akcjonariusz
Ilość akcji
Udział w kapitale WZA
Giełda
1 308 324
40,12%
G. Siewiera / SG Invest Sp. z. o. o.
1 060 384
32,52%
Inmuebles Polo SL
431 527
13,23%
Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
245 941
7,54%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
214 586
6,58%
3 260 762
100%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji.
Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.

dołącz robota do swojego zespołu!

wyślij formularz i dowiedz się więcej