akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów

Ilość głosów na WZA na dzień 09.02.2024r. ogółem 4 860 762

akcjonariusz
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o.
Giełda
Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Inmuebles Polo SL
.
Ilość głosów
Udział w głosach WZA
2 664 638
54,82%
1 419 827
29,21%
612 297
12,6%
164 000
3,37%
4 860 762
100%

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura kapitału LSI na 09.02.2024 r. łączna ilość akcji 3 260 762

akcjonariusz
Giełda
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o.
Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Inmuebles Polo SL
.
Ilość akcji
Udział w kapitale WZA
1 419 827
43,54%
1 064 638
32,65%
612 297
18,78%
164 000
5,03%
3 260 762
100%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji.
Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.