Akcjonariat

SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Akcjonariat LSI Software S.A.

(stan na dzień 17.08.2018)

Akcjonariat według liczby głosów

Ilość głosów na WZA ogółem 4 860 762

Akcjonariusz

Ilość głosów

udział w głosach WZA

Giełda

1 555 318

32,00%

G.Siewiera/SG Invest Sp. z. o. o.

2 600 000

53,49%

Piotr Kraska/Yavin Limited

455 444

9,37%

Inmuebles Polo SL

250 000

5,14%

4 860 762

100%

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura kapitału LSI na 17.08.2018 r. łączna ilość akcji 3 260 762

Akcjonariusz

Ilość głosów

udział w głosach WZA

Giełda

1 555 318

47,69%

G.Siewiera/SG Invest Sp. z. o. o.

1 000 000

30,67%

Piotr Kraska/Yavin Limited

455 444

13,97%

Inmuebles Polo SL

250 000

7,67%

3 260 762

100%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji. Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:

  • 600 000 akcji serii A,
  • 400 000 akcji serii B,
  • 75 000 akcji serii C,
  • 268 500 akcji serii D,
  • 235 975 akcji serii E,
  • 58 940 akcji serii F,
  • 428 621 akcji serii G,
  • 1 000 000 akcji serii I,
  • 193 726 akcji serii J.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.