akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów

Ilość głosów na WZA na dzień 20.07.2021r. ogółem 4 860 762

Akcjonariusz
Ilość głosów
Udział w głosach WZA
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o.
2 604 280
53,58%
Giełda
1 504 052
30,94%
Inmuebles Polo SL
431 527
8,88%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
214 586
4,41%
Piotr Kraska / Yavin Limited
106 317
2,19%
4 860 762
100%

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura kapitału LSI na 20.07.2021 r. łączna ilość akcji 3 260 762

Akcjonariusz
Ilość akcji
Udział w kapitale WZA
Giełda
1 504 052
46,13%
G. Siewiera / SG Invest Sp. z. o. o.
1 004 280
30,80%
Inmuebles Polo SL
431 527
13,23%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
214 586
6,58%
Piotr Kraska / Yavin Limited
106 317
3,26 %
3 260 762
100%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji.
Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.