akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów

Ilość głosów na WZA na dzień 13.11.2020 ogółem 4 860 762

Akcjonariusz
Ilość głosów
Udział w głosach WZA
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o.
2 600 000
53,49%
Giełda
1 191 782
24,52%
Piotr Kraska / Yavin Limited
404 136
8,31%
Inmuebles Polo SL
378 449
7,79%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
286 395
5,89%
4 860 762
100%

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura kapitału LSI na 13.11.2020 r. łączna ilość akcji 3 260 762

Akcjonariusz
Ilość akcji
Udział w kapitale WZA
Giełda
1 191 782
36,55%
G. Siewiera / SG Invest Sp. z. o. o.
1 000 000
30,67%
Piotr Kraska / Yavin Limited
404 136
12,39%
Inmuebles Polo SL
378 449
11,61%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
286 395
8,78%
3 260 762
100%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji.
Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.