SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Akcjonariat LSI Software S.A.

(stan na dzień 27.08.2020)

Akcjonariat według liczby głosów

Ilość głosów na WZA ogółem 4 860 762

Akcjonariusz Ilość głosów udział w głosach WZA
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o. 2 600 000 53,49%
Giełda 1 195 898 24,60%
Piotr Kraska / Yavin Limited 400 020 8,23%
Inmuebles Polo SL 378 449 7,79%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 286 395 5,89%
4 860 762 100%

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura kapitału LSI na 27.08.2020 r. łączna ilość akcji 3 260 76231

Akcjonariusz Ilość akcji udział w kapitale WZA
Giełda 1 195 898 36,68%
G. Siewiera / SG Invest Sp. z. o. o. 1 000 000 30,67%
Piotr Kraska / Yavin Limited 400 020 12,27%
Inmuebles Polo SL 378 449 11,61%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 286 395 8,78%
3 260 762 100%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji. Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:

  • 600 000 akcji serii A,
  • 400 000 akcji serii B,
  • 75 000 akcji serii C,
  • 268 500 akcji serii D,
  • 235 975 akcji serii E,
  • 58 940 akcji serii F,
  • 428 621 akcji serii G,
  • 1 000 000 akcji serii I,
  • 193 726 akcji serii J.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.