akcjonariat

Akcjonariat według liczby głosów

Ilość głosów na WZA na dzień 30.10.2023r. ogółem 4 860 762

akcjonariusz
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o.
Giełda
Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Inmuebles Polo SL
.
Ilość głosów
Udział w głosach WZA
2 663 495
54,80%
1 206 384
24,82%
612 297
12,6%
214 586
4,41%
164 000
3,37%
4 860 762
100%

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura kapitału LSI na 30.10.2023 r. łączna ilość akcji 3 260 762

akcjonariusz
Giełda
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o.
Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Inmuebles Polo SL
.
Ilość akcji
Udział w kapitale WZA
1 206 384
37,00%
1 063 495
32,61%
612 297
18,78%
214 586
6,58%
164 000
5,03%
4 860 762
100%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji.
Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.