SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Akcjonariat LSI Software S.A.

(stan na dzień 20.03.2020)

Akcjonariat według liczby głosów

Ilość głosów na WZA ogółem 4 860 762

Akcjonariusz Ilość głosów udział w głosach WZA
G. Siewiera / SG Invest Sp. z o.o. 2 600 000 53,49%
Giełda 1 246 061 25,64%
Piotr Kraska / Yavin Limited 478 306 9,84%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 286 395 5,89%
Inmuebles Polo SL 250 000 5,14%
4 860 762 100%

Akcjonariat według liczby akcji

Struktura kapitału LSI na 20.03.2020 r. łączna ilość akcji 3 260 76231

Akcjonariusz Ilość akcji udział w kapitale WZA
Giełda 1 246 061 38,21%
G. Siewiera / SG Invest Sp. z. o. o. 1 000 000 30,67%
Piotr Kraska / Yavin Limited 478 306 14,67%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 286 395 8,78%
Inmuebles Polo SL 250 000 7,67%
3 260 762 100%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 260 762 akcji. Kapitał zakładowy 3 260 762 akcji, w tym:

  • 600 000 akcji serii A,
  • 400 000 akcji serii B,
  • 75 000 akcji serii C,
  • 268 500 akcji serii D,
  • 235 975 akcji serii E,
  • 58 940 akcji serii F,
  • 428 621 akcji serii G,
  • 1 000 000 akcji serii I,
  • 193 726 akcji serii J.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.