Dane finansowe

SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Skonsolidowane dane finansowe

tyś. PLN

wybrane informacje finansowe

IQ 2018

2017

 IIQ 2017

 IQ 2017

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług

11 205

47 568

22 423

9 724

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 843

5 727

3 135

1 470

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

1 810

5 853

3 129

1 385

Zysk (strata) netto

1 602

5 039

2 522

1 165

Aktywa razem

44 018

44 092

42 378

43 612

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

10 332

11 991

11 886

14 477

Zobowiązania długoterminowe

2 364

2 034

2 456

2 365

Zobowiązania krótkoterminowe

7 968

9 957

9 430

12 112

Kapitał własny

33 686

32 101

30 492

29 135

Kapitał zakładowy

3 261

3 261

3 261

3 261

Liczba akcji (w szt.)

3 260 762

3 260 762

3 260 762

3 260 762

Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,30 PLN

Deklarowana lub wypłacona dywidenda

978 228,6

wybrane informacje finansowe Heading 1 Heading 2 Heading 2 Heading 2
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług Row 1, Content 1 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2
Zysk (strata) na działalności operacyjnej Row 2, Content 1 Row 2, Content 2 Row 2, Content 2 Row 2, Content 2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem Row 3, Content 1 Row 3, Content 2 Row 3, Content 2 Row 3, Content 2
Zysk (strata) netto aaaa aaaa aaaa aaaa
Aktywa razem Aktywa razem Aktywa razem Aktywa razem Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny
Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.) Liczba akcji (w szt.) Liczba akcji (w szt.) Liczba akcji (w szt.) Liczba akcji (w szt.)
Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję Deklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Deklarowana lub wypłacona dywidenda Deklarowana lub wypłacona dywidenda Deklarowana lub wypłacona dywidenda Deklarowana lub wypłacona dywidenda Deklarowana lub wypłacona dywidenda

Podstawowe wskaźniki finansowe

wybrane informacje finansowe

Q1 2018

2017

 IIQ 2017

 IQ 2017

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik płynności

Wskaźnik zadłużenia
Rentowność aktywów

14,3%

2,1

23,5%

3,6%

 

10,6%

1,7

27,2%

11,4%

11,2%

1,7

28,0%

6,0%

12,0%

1,4

33,2%

2,7%

wybrane informacje finansowe Heading 1 Heading 2 Heading 2 Heading 2
Rentowność sprzedaży Row 1, Content 1 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2
Wskaźnik płynności Row 2, Content 1 Row 2, Content 2 Row 2, Content 2 Row 2, Content 2
Wskaźnik zadłużenia Row 3, Content 1 Row 3, Content 2 Row 3, Content 2 Row 3, Content 2
Rentowność aktywów aaaa aaaa aaaa aaaa

LSI SOFTWARE S.A.
ul Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź

NIP: 725-16-97-775
REGON: 472048449