Dobre praktyki

SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Dobre praktyki

Zarząd LSI Software S.A. prezentuje raport dotyczący stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

LSI SOFTWARE S.A.
ul Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź

NIP: 725-16-97-775
REGON: 472048449