SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Dobre praktyki

Zarząd LSI Software S.A. prezentuje raport dotyczący stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.