SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

30-06-2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 28 kwietnia 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 30 maja 2017 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 29 września 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 29 listopada 2017 r.

30-06-2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Daty publikacji raportów kwartalnych skonsolidowanych:

29-02-2016 za IV kwartał 2015 roku
13-05-2016 za I kwartał 2016 roku
14-11-2016 za III kwartał 2016 roku

29-04-2016 – Jednostkowy raport roczny za 2015 rok
29-04-2016 – Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

25-08-2016 – Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku

2015

2015-06-27   Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-02-24   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2014-12-22   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2014-07-03  Zwyczajne Walne Zgromadzenie  (kontynuowane po przerwie)
2014-06-30  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2014-02-12   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2013-06-25   Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2012-01-27   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (kontynuowane po przerwie)

2011-07-28   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2011-06-29   Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2011-03-24   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2011-02-08   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2010

2010-06-22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2009

2009-10-05 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2009-07-30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2009-06-04 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2008

2008-09-10 Przystąpienie do programu wspierania płynności
2008-07-28 Rejestracja w KDPW
2008-06-30 Podwyższenie kapitału zakładowego
2008-06-24 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki
2008-05-08 Zakończenie subskrypcji
2008-04-29 Zakończenie subskrypcji prywatnej
2008-04-29 Umowy objęcia akcji serii J
2008-04-25 Emisja akcji na okaziciela serii J
2008-02-07 Zakończenie subskrypcji prywatnej
2008-02-06 Umowy objęcia akcji serii J
2008-02-05 Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii J
2008-02-04 Emisja warrantów subskrypcyjnych
2008-01-30 Zmiana adresu spółki
2008-01-29 Terminy publikacji raportów bieżących

2007

2007-12-28 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2007-11-26 Inwestycje w Chinach
2007-07-03 Zwyczajne walne Zgromadzenie
2007-06-28 Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad Ładu…
2007-05-31 Horeca Online Sp. z o.o. …
2007-04-19 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu…
2007-04-06 Przyjęcie do depozytu akcji serii C2, C3, C4 oraz E
2007-03-29 Zakup Nieruchomości
2007-03-23 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2007-03-05 Zmiana zarządu w spółce zależnej
2007-03-01 Zastąpienie PDA akcjami
2007-03-01 Rejestracja w KDPW
2007-03-01 Wprowadzenie do obrotu akcji serii D,F,G i I
2007-01-26 Podwyższenie kapitału…
2007-01-24 Terminy publikacji raportów bieżących

2006

2006-12-28 Rozliczenie subskrypcji akcji serii I
2006-12-27 Rejestracja akcji
2006-12-21 Pierwsze notowania na GPW
2006-12-20 Wprowadzenie do obrotu…
2006-12-20 Dopuszczenie do obrotu…
2006-12-20 Rejestracja PDA
2006-12-19 Przydział akcji
2006-12-19 Oświadczenie …
2006-12-18 Przystąpienie do systemu ESPI