Informacje podstawowe
Nazwa
LSISOFT
Nazwa skrócona
LSI
Rynek notowań
podstawowy
Przynależność do sektora branżowego
informatyka
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana
MINUS 5
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności
10-09-2008
Adres
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
Telefon
+48 42 680 80 00
Email
info@lsisoftware.pl
WWW
www.lsisoftware.pl
Prezes
Grzegorz Siewiera