oferta publiczna

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2006 roku.