Dokumenty firmowe

KLIENCI
Slider

Umowa licencyjna

Niniejsze dokumenty zawierają postanowienia dotyczące zasad licencjonowania, użytkowania oraz  gwarancji na oprogramowanie autorskie firmy LSI Software S.A.

Umowa licencyjna – Ogólne Warunki Umowy

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez oprogramowanie firmy LSI Software S.A.