Struktura organizacyjna

LSI SOFTWARE

misją Grupy LSI Software jest dostarczanie nowoczesnych
rozwiązań informatycznych wspierających działalność firm oraz
pozwalających na zarządzanie nimi w sposób efektywny i kompleksowy

Slider

Grupa LSI Software obejmuje:

Spółka nadrzędna LSI Software S.A.

Producent zaawansowanych rozwiązań dla hoteli – systemów zarządzania i automatyki hotelowej.

Dostawca oprogramowania i sprzętu dla sektorów kinowego i hospitality w Ameryce Północnej.

Dostawca oprogramowania i sprzętu dla sektora hospitality w Czechach i Słowacji.

Spółka nadrzędna LSI Software S.A.

Producent zaawansowanych rozwiązań dla hoteli – systemów zarządzania i automatyki hotelowej.

Dostawca oprogramowania i sprzętu dla sektorów kinowego i hospitality w Ameryce Północnej.

Dostawca oprogramowania i sprzętu dla sektora hospitality w Czechach i Słowacji.

Grupa posiada biura w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Stałą współpracę z LSI Software prowadzi ponad 100 firm partnerskich z Europy, USA i Bliskiego Wschodu.

Centrala LSI Software mieści się w Łodzi.

Zarząd LSI Software S.A.

Bartłomiej Grduszak

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej o specjalności Finanse i Rachunkowość. Ukończył również Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowe Studium Pedagogiczne przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2008 uzyskał Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2012 roku na stanowisku Dyrektora Finansowego.

Michał Czwojdziński

V-ce Prezes Zarządu

Jest absolwentem WSISIZ pod auspicjami Państwowej Akademii Nauk, kierunek Zarządzanie. Od 2008 roku związany ze spółką Softech, początkowo na stanowisku Dyrektora Handlowego. Aktualnie pełni funkcję V-ce Prezes Zarządu LSI Software S.A. i jest odpowiedzialny za strategię rozwoju, wdrażanie nowych produktów oraz nadzór nad wszystkimi działami firmy. W latach 2005 – 2008 zarządzał działem informatyki i analiz w Dominium S.A.

Grzegorz Strąk

Członek Zarządu

Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydział Elektroniki i Elektrotechniki, kierunek: Informatyka, specjalizacja: Systemy sieciowe i inżynieria oprogramowania, ukończony z tytułem magistra inżyniera.
Jest związany ze Spółką od 2002. Przygodę z LSI Software rozpoczął jako programista, następnie pokonując kolejne szczeble, poprzez kierownika zespołu, programistę projektanta systemów, Product Managera, Wicedyrektora Działu Produkcji Oprogramowania, w 2010 roku objął stanowisko Dyrektora Działu Produkcji Oprogramowania.
Grzegorz Strąk jest aktualnie odpowiedzialny za realizowanie strategii rozwoju firmy, raportowanie nt. postępów prac i zagrożeń produkcyjnych, a także tworzenie, realizację, monitoring i kontrolę przyjętego planu produkcyjnego. Odpowiada także za zarządzanie zespołem programistów i Product Managerów.

Rada nadzorcza LSI Software S.A.

Grzegorz Siewiera pełnił funkcję Prezesa Zarządu LSI Software S.A. nieprzerwanie od 1998 roku do grudnia 2014 roku. Jest jednym z trzech założycieli spółki. Od początku powstania był odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Spółki, tworzenie i wdrażanie nowych produktów oraz opracowanie strategii rozwoju Spółki. Grzegorz Siewiera posiada wykształcenie wyższe (magister nauk o zarządzaniu) – ukończył Uniwersytet Łódzki oraz Wyższą Szkołę im. Włodkowica. Jest absolwentem Podyplomowego Studium na Uniwersytecie Łódzkim – University of Maryland – Executive Master of Business Administration (Executive MBA).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1998 ukończył studia podyplomowe w zakresie Strategii Zarządzania Spółkami Kapitałowymi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Doświadczenia zawodowe:


1973 – początek pracy zawodowej w Ciech-Stomil w Łodzi
1983 – początek prowadzenia własnej działalności gospodarczej
1989 – członek Zarządu Inter-Mak Sp. z o.o.
1992 – Prezes Zarządu Primotex Moda Styl Sp. z o.o.
1993 – 1998 – członek Zarządu Tuba Sp. z o.o.
1998 – 2008 – członek Zarządu i Dyrektor Generalny Cebal Tuba Sp. z o.o.
2006 – 2008 – członek Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
2008 – członek Rady Nadzorczej LK Dr Irena Eris S.A.
2010 – Przewodniczący Rady Nadzorczej LK Dr Irena Eris S.A.

Piotr Kraska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek Finanse i Bankowość oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Finanse i Bankowość. Zdobył również Międzynarodowy Dyplom Zarządzania IFG – Institut Francais de Gestion.
Działalność inwestycyjna w obszarze venture capital, private equity oraz mezzanine financing. Brak ograniczeń sektorowych. Inwestycje w projekty i podmioty na różnych etapach rozwoju wspierane aktywnie wiedzą ekspercką.
Doświadczenia zawodowe:


1996 –1997 – AIESEC Prezydent Komitetu Lokalnego w Krakowie.
1998 – 2001 – EVIP Capital Sp. z o.o. / EVIP International Sp. z o.o. / EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. Kierownik Projektów, Konsultant w Departamencie Fuzji i Przejęć.
2001 – 2009 KRASKA Doradztwo Gospodarcze. Własna działalność, kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania kapitałowego i dłużnego, doradztwo strategiczne.
2004 – 2010 FEBER Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
2008 – 2013 IC DEVELOPMENT & FINANCE Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
2007 – 2013 INTER CARS S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju.
od 2013 – obecnie YAVIN Ltd., MILLON CAPITAL Sp. z o.o., bezpośrednio – Właściciel, Prezes Zarządu.
2015 – 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji.
Doświadczenie zawodowe:


1969 rok – Państwowe Biuro Notarialne
1976-1990 – Ciech Stomil Łódź
1990-1996 – Polsin Pte. Ltd. Malezja, dyrektor Biura w Kuala Lumpur
1996-1998 – Polsin Pte. Ltd. Singapur, Zastępca Dyrektora Zarządzającego
1999-2006 – Polsin Pte. Ltd. Polska, Dyrektor Biura w Warszawie
2007 – obecnie – własna działalność gospodarcza


Pan Andrzej Kurkowski zasiadał w Radach Nadzorczych:


1999-2004 – Polsin Karbid Chorzów – Członek Rady
1999-2007 – Elzab S.A. Zabrze – Zastępca Przewodniczącego, Członek Rady
2000-2006 – Polsin Overseas Shipping Ltd. Sopot – Członek Rady.
2003-2007 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum I” Warszawa – Członek Rady
2003-2009 – Inter-Stomil – Członek Rady

Dr Maciej Węgierski – Adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2012-2013 członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Studia prawnicze ukończył w 2008 r. broniąc pracy magisterskiej pod tytułem „Czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie”. Część studiów odbył w ramach stypendium na Uniwersytecie Antwerpskim, gdzie ukończył program „International and European Legal Studies Programme” z wyróżnieniem „magna cum laude”.

W 2017 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną”.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa e-commerce.

Informacje o udziale kobiet i mężczyżn w zarządzie oraz w radzie w okresach ostatnich lat:

Zarząd
rok mężczyźni kobiety
2012 3 0
2013 3 0
2014 2 0
2015 3 0
2016 4 0
2017 4 0
2018 4 0
Rada Nadzorcza
rok mężczyźni kobiety
2012 5 0
2013 5 0
2014 5 0
2015 5 0
2016 5 0
2017 5 0
2018 5 0

Zarząd

rok mężczyźni kobiety
2012 3 0
2013 3 0
2014 2 0
2015 3 0
2016 4 0
2017 4 0
2018 4 0

Rada Nadzorcza

rok mężczyźni kobiety
2012 5 0
2013 5 0
2014 5 0
2015 5 0
2016 5 0
2017 5 0
2018 5 0
Zarząd
rok mężczyźni kobiety
2012 3 0
2013 3 0
2014 2 0
2015 3 0
2016 4 0
2017 4 0
2018 4 0
Rada Nadzorcza
rok mężczyźni kobiety
2012 5 0
2013 5 0
2014 5 0
2015 5 0
2016 5 0
2017 5 0
2018 5 0

Czterech Członków Rady Nadzorczej LSI Software S.A. – Krzysztof Wolski, Piotr Kardach, Andrzej Kurkowski oraz Maciej Węgierski spełnia kryteria w zakresie należności członków Rady Nadzorczej zgodnie z załącznikiem II do Zlecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Przewodniczący rady Nadzorczej LSI Software S.A. – Grzegorz Siewiera nie spełnia kryteriów w zakresie członków Rady Nadzorczej zgodnie z załącznikiem II do Zlecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Wszystkie aktualne informacje na temat spólki, akcjonariatu oraz walnych zgromadzeń można znaleźć w zakładce Inwestorzy

LSI SOFTWARE S.A.
ul Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź

NIP: 725-16-97-775
REGON: 472048449