Targi i Wystawy

POSITIVE
ESOK

Zintegrowany system zapewniający kompleksową obsługę Klientów

Slider

Zarządzanie na najwyższym poziomie

POSitive ESOK zapewnia mechanizmy zarządzania produktami/usługami oferowanymi przez wszelkiego typu obiekty targowe. Rozwiązanie idealnie sprawdza się do kontroli i obsługi zwiedzających oraz wystawców. Intensywne korzystanie z POSitive ESOK nie powinno wpływać na jakość pracy. System spełnia wszystkie wymogi ustawowe w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo zapewnia mechanizmy gwarantujące utrzymanie spójności danych oraz wszystkich transakcji, także w przypadku pojawiających się błędów aplikacji czy awarii systemu. Oprogramowanie jest całkowicie niezależne od pojedynczej awarii, tzn. awaria pojedynczego komponentu architektury nie może spowodować zakłócenia w całości działania systemu. W sytuacjach krytycznych zapewniona jest diagnostyka przez dostawcę oprogramowania dzięki mechanizmom ciągłego monitorowania obiektu a także informowanie administratora systemu o błędach i przeciążeniach.

System POSitive ESOK prowadzi identyfikację wejścia oraz rejestr sprzedanych kart wejściowych na imprezy targowe oraz pozostałe organizowane eventy.

Slider
Oprogramowanie dzieli się na części z uwzględnieniem technologii wykonania:
 • System POSitive ESOK – rejestracja wystawców, zwiedzających i ekip technicznych, sprzedaż oraz raportowanie.
 • Sprzęt – drukarki fiskalne, kolektory danych z czytnikiem kart zbliżeniowych, terminale dotykowe (monitor z wbudowanym komputerem), programatory kart zbliżeniowych, karty zbliżeniowe.

Innym procesem jest rejestracja, zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych dotyczących zwiedzających imprezę targową, wystawców oraz ekipy technicznej. Taka rejestracja prowadzona jest w kasach biletowych obiektu targowego, drogą internetową poprzez stronę internetową targów lub bezpośrednio w biurze organizatora. Podczas rejestracji gromadzone są dane kontaktowe uczestnika organizowanej imprezy. Zakres gromadzonych danych jest modyfikowany. Dane gromadzone są w kategoriach i grupach, które mogą tworzyć podkategorie i podgrupy. System umożliwia zarządzanie kategoriami i danymi: podział na dowolne grupy i kategorie, tworzenie, edytowanie i usuwanie grup kategorii, podkategorii i podgrup oraz podgląd i edycja danych klientów. Zakończenie procesu rejestracji uruchomi proces sprzedaży, który odbywa się w kasach. W kasach możliwy jest również odbiór karty zarezerwowanej na stronie internetowej, po uprzednim podaniu nr rezerwacji. POSitive ESOK pozwala na definiowanie cenników sprzedaży. Jeśli w kasach pojawią się dodatkowe produkty, można je również sprzedać oraz dodatkowo prowadzić rejestry magazynu. 

Program generuje raporty kasowe, sprzedażowe oraz integruje się z systemem księgowym. Zakończenie procesu sprzedaży uruchomi system identyfikacji.

Slider
Tutaj wykonywane są następujące czynności:
 • Wydanie karty identyfikującej (kata zbliżeniowa),
 • Scalenie danych wynikających z rejestracji z wydaną kartą identyfikacyjną,
 • Uaktywnienie karty,
 • Rejestracja zwiedzającego na stoisku wystawcy za pomocą kolektora danych – możliwość stworzenia bazy danych targowych dla wystawcy,
 • Rejestr wejść i wyjść zwiedzających – ilość wejść czas pobytu na targach,
 • Usprawnienie rejestracji zwiedzania między obiektami targowymi,
 • Kontrola wejścia na odpowiednio wybraną imprezę targową.

Karta identyfikująca otwiera odpowiednie przejścia dla zwiedzającego. W przypadku organizacji w danym dniu kilku imprez, karta umożliwi wejście na te imprezy, które zostały wcześniej określone w procesach rejestracji i sprzedaży. Identyfikacja polega na odczytaniu danych z karty, którą posiada zwiedzający. Dane zostają zaczytane za pomocą kolektora danych. W taki sposób powstanie baza danych o osobach i firmach, które odwiedziły stoisko wystawcy. W procesie tym będzie można określić poziom zainteresowania.

System POSitive ESOK zawiera możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o zgromadzone dane. Wszystkie raporty posiadają opcję eksportu do plików Excel i PDF. 

Oprogramowanie pozwala na wygenerowanie raportów np. :
 1. obłożenie hal targowych – możliwość podania bieżącej liczby odwiedzających na halach,
 2. czas pobytu zwiedzającego na obiekcie,
 3. ilość odwiedzonych stoisk – uzyskane na podstawie zebranych danych za pomocą kolektora danych,
 4. informacja o ilości zwiedzających – poszczególne hale.
Slider
Oprogramowanie pozwala na wygenerowanie raportów np. :
 • obłożenie hal targowych – możliwość podania bieżącej liczby odwiedzających na halach,
 • czas pobytu zwiedzającego na obiekcie,
 • ilość odwiedzonych stoisk – uzyskane na podstawie zebranych danych za pomocą kolektora danych,
 • informacja o ilości zwiedzających – poszczególne hale.
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider