POSITIVE ESOK

Zintegrowany system zapewniający
kompleksową obsługę Klientów

Slider

Zarządzanie na najwyższym poziomie

POSitive ESOK zapewnia mechanizmy zarządzania produktami/usługami oferowanymi przez wszelkiego typu obiekty targowe. Rozwiązanie idealnie sprawdza się do kontroli i obsługi zwiedzających oraz wystawców. Intensywne korzystanie z POSitive ESOK nie powinno wpływać na jakość pracy. System spełnia wszystkie wymogi ustawowe w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo zapewnia mechanizmy gwarantujące utrzymanie spójności danych oraz wszystkich transakcji, także w przypadku pojawiających się błędów aplikacji czy awarii systemu. Oprogramowanie jest całkowicie niezależne od pojedynczej awarii, tzn. awaria pojedynczego komponentu architektury nie może spowodować zakłócenia w całości działania systemu. W sytuacjach krytycznych zapewniona jest diagnostyka przez dostawcę oprogramowania dzięki mechanizmom ciągłego monitorowania obiektu a także informowanie administratora systemu o błędach i przeciążeniach.

System POSitive ESOK prowadzi identyfikację wejścia oraz rejestr sprzedanych kart wejściowych na imprezy targowe oraz pozostałe organizowane eventy.

Slider

Oprogramowanie dzieli się na części z uwzględnieniem technologii wykonania:

 • System POSitive ESOK – rejestracja wystawców, zwiedzających i ekip technicznych, sprzedaż oraz raportowanie.
 • Sprzęt – drukarki fiskalne, kolektory danych z czytnikiem kart zbliżeniowych, terminale dotykowe (monitor z wbudowanym komputerem), programatory kart zbliżeniowych, karty zbliżeniowe.

Innym procesem jest rejestracja, zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych dotyczących zwiedzających imprezę targową, wystawców oraz ekipy technicznej. Taka rejestracja prowadzona jest w kasach biletowych obiektu targowego, drogą internetową poprzez stronę internetową targów lub bezpośrednio w biurze organizatora. Podczas rejestracji gromadzone są dane kontaktowe uczestnika organizowanej imprezy. Zakres gromadzonych danych jest modyfikowany. Dane gromadzone są w kategoriach i grupach, które mogą tworzyć podkategorie i podgrupy. System umożliwia zarządzanie kategoriami i danymi: podział na dowolne grupy i kategorie, tworzenie, edytowanie i usuwanie grup kategorii, podkategorii i podgrup oraz podgląd i edycja danych klientów. Zakończenie procesu rejestracji uruchomi proces sprzedaży, który odbywa się w kasach. W kasach możliwy jest również odbiór karty zarezerwowanej na stronie internetowej, po uprzednim podaniu nr rezerwacji. POSitive ESOK pozwala na definiowanie cenników sprzedaży. Jeśli w kasach pojawią się dodatkowe produkty, można je również sprzedać oraz dodatkowo prowadzić rejestry magazynu. 

Program generuje raporty kasowe, sprzedażowe oraz integruje się z systemem księgowym. Zakończenie procesu sprzedaży uruchomi system identyfikacji.

Slider

Tutaj wykonywane są następujące czynności:

 • Wydanie karty identyfikującej (kata zbliżeniowa),
 • Scalenie danych wynikających z rejestracji z wydaną kartą identyfikacyjną,
 • Uaktywnienie karty,
 • Rejestracja zwiedzającego na stoisku wystawcy za pomocą kolektora danych – możliwość stworzenia bazy danych targowych dla wystawcy,
 • Rejestr wejść i wyjść zwiedzających – ilość wejść czas pobytu na targach,
 • Usprawnienie rejestracji zwiedzania między obiektami targowymi,
 • Kontrola wejścia na odpowiednio wybraną imprezę targową.

Karta identyfikująca otwiera odpowiednie przejścia dla zwiedzającego. W przypadku organizacji w danym dniu kilku imprez, karta umożliwi wejście na te imprezy, które zostały wcześniej określone w procesach rejestracji i sprzedaży. Identyfikacja polega na odczytaniu danych z karty, którą posiada zwiedzający. Dane zostają zaczytane za pomocą kolektora danych. W taki sposób powstanie baza danych o osobach i firmach, które odwiedziły stoisko wystawcy. W procesie tym będzie można określić poziom zainteresowania.

System POSitive ESOK zawiera możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o zgromadzone dane. Wszystkie raporty posiadają opcję eksportu do plików Excel i PDF. 

Oprogramowanie pozwala na wygenerowanie raportów np. :
 1. obłożenie hal targowych – możliwość podania bieżącej liczby odwiedzających na halach,
 2. czas pobytu zwiedzającego na obiekcie,
 3. ilość odwiedzonych stoisk – uzyskane na podstawie zebranych danych za pomocą kolektora danych,
 4. informacja o ilości zwiedzających – poszczególne hale.
Slider

Oprogramowanie pozwala na wygenerowanie raportów np. :

 • obłożenie hal targowych – możliwość podania bieżącej liczby odwiedzających na halach,
 • czas pobytu zwiedzającego na obiekcie,
 • ilość odwiedzonych stoisk – uzyskane na podstawie zebranych danych za pomocą kolektora danych,
 • informacja o ilości zwiedzających – poszczególne hale.
Chcesz dowiedzieć się więcej o POSitive ESOK?
Slider
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider