struktura organizacyjna

GRUPA LSI SOFTWAREobejmuje

LSI Software S.A.

spółka nadrzędna LSI Software S.A.

Gip

producent zaawansowanych rozwiązań dla hoteli – systemów zarządzania i automatyki hotelowej

3

positive software

dostawca oprogramowania i sprzętu dla sektorów kinowego i hospitality w Ameryce Północnej

lsi software s.r.o.

dostawca oprogramowania i sprzętu dla sektora hospitality w Czechach i Słowacji

ZarządLSI Software S.A.

Grzegorz
Siewiera

Prezes Zarządu
Grzegorz Siewiera pełnił funkcję Prezesa Zarządu LSI Software S.A. nieprzerwanie od 1998 roku do grudnia 2014 roku. Jest jednym z trzech założycieli spółki. Od początku powstania był odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Spółki, tworzenie i wdrażanie nowych produktów oraz opracowanie strategii rozwoju Spółki. Grzegorz Siewiera posiada wykształcenie wyższe (magister nauk o zarządzaniu) – ukończył Uniwersytet Łódzki oraz Wyższą Szkołę im. Włodkowica. Jest absolwentem Podyplomowego Studium na Uniwersytecie Łódzkim – University of Maryland – Executive Master of Business Administration (Executive MBA).

Bartłomiej
Grduszak

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej o specjalności Finanse i Rachunkowość. Ukończył również Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowe Studium Pedagogiczne przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W roku 2008 uzyskał Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2012 roku na stanowisku Dyrektora Finansowego.

Michał
Czwojdziński

Członek Zarządu
Jest absolwentem WSISIZ pod auspicjami Państwowej Akademii Nauk, kierunek Zarządzanie. Od 2008 roku związany ze spółką Softech, początkowo na stanowisku Dyrektora Handlowego.

Jest odpowiedzialny za strategię rozwoju, wdrażanie nowych produktów oraz nadzór nad wszystkimi działami firmy. W latach 2005 – 2008 zarządzał działem informatyki i analiz w Dominium S.A.

Grzegorz
Strąk

Członek Zarządu
Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydział Elektroniki i Elektrotechniki, kierunek: Informatyka, specjalizacja: Systemy sieciowe i inżynieria oprogramowania, ukończony z tytułem magistra inżyniera.

Jest związany ze Spółką od 2002. Przygodę z LSI Software rozpoczął jako programista, następnie pokonując kolejne szczeble, poprzez kierownika zespołu, programistę projektanta systemów, Product Managera, Wicedyrektora Działu Produkcji Oprogramowania, w 2010 roku objął stanowisko Dyrektora Działu Produkcji Oprogramowania.

Grzegorz Strąk jest aktualnie odpowiedzialny za realizowanie strategii rozwoju firmy, raportowanie nt. postępów prac i zagrożeń produkcyjnych, a także tworzenie, realizację, monitoring i kontrolę przyjętego planu produkcyjnego. Odpowiada także za zarządzanie zespołem programistów i Product Managerów.

Rada nadzorczaLSI Software S.A.

Piotr Kraska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek Finanse i Bankowość oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Finanse i Bankowość. Zdobył również Międzynarodowy Dyplom Zarządzania IFG – Institut Francais de Gestion.
Działalność inwestycyjna w obszarze venture capital, private equity oraz mezzanine financing. Brak ograniczeń sektorowych. Inwestycje w projekty i podmioty na różnych etapach rozwoju wspierane aktywnie wiedzą ekspercką.
Doświadczenia zawodowe:

1996 –1997 – AIESEC Prezydent Komitetu Lokalnego w Krakowie.
1998 – 2001 – EVIP Capital Sp. z o.o. / EVIP International Sp. z o.o. / EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. Kierownik Projektów, Konsultant w Departamencie Fuzji i Przejęć.
2001 – 2009 KRASKA Doradztwo Gospodarcze. Własna działalność, kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania kapitałowego i dłużnego, doradztwo strategiczne.
2004 – 2010 FEBER Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
2008 – 2013 IC DEVELOPMENT & FINANCE Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
2007 – 2013 INTER CARS S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju.
od 2013 – obecnie YAVIN Ltd., MILLON CAPITAL Sp. z o.o., bezpośrednio – Właściciel, Prezes Zarządu.
2015 – 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji.
Doświadczenie zawodowe:

1969 rok – Państwowe Biuro Notarialne
1976-1990 – Ciech Stomil Łódź
1990-1996 – Polsin Pte. Ltd. Malezja, dyrektor Biura w Kuala Lumpur
1996-1998 – Polsin Pte. Ltd. Singapur, Zastępca Dyrektora Zarządzającego
1999-2006 – Polsin Pte. Ltd. Polska, Dyrektor Biura w Warszawie
2007 – obecnie – własna działalność gospodarcza

Pan Andrzej Kurkowski zasiadał w Radach Nadzorczych:

1999-2004 – Polsin Karbid Chorzów – Członek Rady
1999-2007 – Elzab S.A. Zabrze – Zastępca Przewodniczącego, Członek Rady
2000-2006 – Polsin Overseas Shipping Ltd. Sopot – Członek Rady.
2003-2007 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum I” Warszawa – Członek Rady
2003-2009 – Inter-Stomil – Członek Rady

Dr Maciej Węgierski – Adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2012-2013 członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Studia prawnicze ukończył w 2008 r. broniąc pracy magisterskiej pod tytułem „Czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie”. Część studiów odbył w ramach stypendium na Uniwersytecie Antwerpskim, gdzie ukończył program „International and European Legal Studies Programme” z wyróżnieniem „magna cum laude”.

W 2017 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną”.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa e-commerce.

Jolanta Drelich jest przedsiębiorcą, jednym z założycieli Spółki, z wykształcenia ekonomista.

Informacje o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie oraz w radzie w okresach ostatnich lat:

ZARZĄD

rok
mężczyźni
kobiety
2012
3
0
2013
3
0
2014
2
0
2015
3
0
2016
4
0
2017
4
0
2018
4
0
2019
3
0
2020
4
0
2021
4
0
2022
4
0

RADA NADZORCZA

rok
mężczyźni
kobiety
2012
5
0
2013
5
0
2014
5
0
2015
5
0
2016
5
0
2017
5
0
2018
5
0
2019
5
0
2020
4
1
2021
4
1
2022
3
1

Członkowie Rady Nadzorczej LSI Software S.A. – Piotr Kraska, Andrzej Kurkowski oraz Maciej Węgierski spełniają kryteria w zakresie należności członków Rady Nadzorczej zgodnie z załącznikiem II do Zlecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Wszystkie aktualne informacje na temat spółki, akcjonariatu oraz walnych zgromadzeń można znaleźć w zakładce Inwestorzy