Raporty bieżące 2018

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 40/2018 Treść komunikatu : Wybór biegłego rewidenta. Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd

Czytaj więcej »