Złożenie wniosków na GPW

Raport bieżący nr 4/2006

Temat: Złożenie wniosków na GPW

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2006 r. zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wnioski o dopuszczenie do obrotu na GPW na rynku podstawowym: 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczonych kodem PLLSSFT00016, 268.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczonych kodem PLLSSFT00016, 58.940 zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczonych kodem PLLSSFT00016, 428.621 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczonych kodem PLLSSFT00016 oraz 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczonych kodem PLLSSFT00032.

Jednocześnie, zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego Spółki złożono wniosek o wprowadzenie do obrotu na GPW na rynku podstawowym 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczonych kodem PLLSSFT00032.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.