Rejestracja praw do akcji

Raport bieżący nr 5/2006

Temat: Rejestracja praw do akcji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 685/06 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6.12.2006 roku w dniu dzisiejszym tj.20.12.2006r. pod kodem PLLSSFT00032 na kontach uczestników KDPW zostanie zarejestrowanych 1 000 000 zbywalnych praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LSI Software S.A.

Przedmiotowa rejestracja PDA nastąpi w systemie depozytowo – rozliczeniowym poprzez przejęcie dotychczas zarejestrowanych praw do akcji nowej emisji (PNE) oznaczonych kodem PLLSSFT00024.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.