Uzupełnienie listy uczestników indeksu WIRR

Raport bieżący nr 12/2006

Temat: Uzupełnienie listy uczestników indeksu WIRR

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, iż na podstawie uchwały nr 167/2003 Zarządu GPW z dnia 28 maja 2003 roku z póź. zm., po sesji 27 grudnia 2006r. lista uczestników indeksu WIRR została uzupełniona o pakiet 1 000 000 praw do akcji spółki LSISOFT.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.