Złożenie wniosku o rejestrację do KRS dot. podwyższenia kapitału

Raport bieżący nr 13/2006

Temat: Złożenie wniosku o rejestrację do KRS dot. podwyższenia kapitału

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software informuje, iż w dniu 27 grudnia został złożony wniosek do Sądu Rejonowego Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii I oraz o zarejestrowanie konwersji uprzywilejowań akcji serii C i E spółki.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.