Rejestracja w KDPW [Raport bieżący nr 11/2007]

Raport bieżący nr 11/2007

Temat: Rejestracja w KDPW

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że zgodnie z komunikatem KDPW z dnia dzisiejszego w dniu 2 marca 2007 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:
Emitent – LSI SOFTWARE S.A.
Kod ISIN – PLLSSFT00016
Liczba rejestrowanych p.w. – 1.000.000
Uchwała Zarządu KDPW S.A. – nr 685/06 z dnia 06.12.2006 r.
Przejęcie PDA – kod ISIN – PLLSSFT00032
Łączna liczba p.w. po rejestracji – 1.756.061

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.