Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii D,F,G i I spółki LSI SOFTWARE S.A.

Raport bieżący nr 10/2007

Temat: Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii D,F,G i I spółki LSI SOFTWARE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI SOFTWARE S.A. informuje, że uchwałą Nr 145/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2007r. Zarząd Giełdy wyznaczył na 1 marca 2007r. dzień ostatniego notowania 1.000.000 PDA zwykłych na okaziciela serii I spółki LSI SOFTWARE S.A. o wartości nominalnej 1zł każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PLLSSFT00032”.
Uchwałą Nr 146/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2007r. Zarząd Giełdy postanowił:
1) wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki LSI SOFTWARE S.A. o wartości nominalnej 1zł każda:
a) 268.500 akcji serii D,
b) 58.940 akcji serii F,
c) 428.621 akcji serii G,
d) 1.000.000 akcji serii I,
2) określić dzień pierwszego notowania akcji, o których mowa w pkt 1) na dzień 2 marca 2007r.
3) notowac akcje spółki LSI SOFTWARE S.A. w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „LSISOFT” i oznaczeniem „LSI”.
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1) następuje pod warunkiem zarejestrowania przez KDPW S.A. akcji serii I oraz oznaczenia ich kodem ” PLLSSFT00016″.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.

dołącz robota do swojego zespołu!

wyślij formularz i dowiedz się więcej