Zastąpienie PDA akcjami LSI Software S.A

Raport bieżący nr 12/2007

Temat: Zastąpienie PDA akcjami LSI Software S.A.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. przekazuje, iż na podstawie uchwały nr 167/2003 Zarządu GPW z dnia 28 maja 2003 po sesji 1 marca 2007 roku przeprowadzona zostanie nadzwyczajna korekta listy uczestników indeksu WIRR polegająca na zastąpieniu pakietu 1 000 000 praw do akcji LSISOFT takim samym pakietem akcji tej spółki.
Operacja zmiany pakietów spółki LSISOFT wynika z rejestracji akcji powstałych po zamianie praw do akcji i ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego w dniu 2 marca 2007 r.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.