Przyjęcie do depozytu akcji serii C2, C3, C4 oraz E

Raport bieżący nr 24/2007

Temat: Przyjęcie do depozytu akcji serii C2, C3, C4 oraz E

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofrecie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje, że dzisiaj spółka otrzymała uchwałę 262/07 KDPW z dnia 5 kwietnia 2007 zgodnie z którą Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
1. 3.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 spółki LSI Software S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLLSSFT00016
2. 7.083 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 spółki LSI Software S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLLSSFT00016
3. 18.917 akcji zwykłych serii C4 spółki LSI Software S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLLSSFT00016
4. 235.975 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki LSI Software S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLLSSFT00016
Zarejestrowanie wskazanych akcji na okaziciela serii C2, C3, C4 i E w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez LSI Software S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje serii D, F, G oraz I tej spółki oznaczone kodem PLLSSFT00016, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanych w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.
Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C2, C3, C4 oraz E zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.