Podwyższenie kapitału zakładowego LSI Software SA w wyniku rejestracji przez Sąd emisji akcji serii J

Raport bieżący nr 30/2008

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego LSI Software SA w wyniku rejestracji przez Sąd emisji akcji serii J

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki.

W wyniku rejestracji emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J podwyższony został kapitał zakładowy LSI Software SA o kwotę 193.726 PLN (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć zł) w drodze emisji 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) sztuk akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja i wynosi obecnie 3 260 762,00 PLN (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote).

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.