Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości przez LSI Software S.A. w roku 2013

Raport bieżący nr 5/2014

Temat: Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości przez LSI Software S.A. w roku 2013.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA przekazuje w załączniku wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178. Wykaz oraz wszystkie zamieszczane komunikaty dostępne są na stronie internetowej spółki www.lsisoftware.pl w zakładce Inwestorzy.

Załącznik : Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.pdf

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakCzłonek Zarządu