Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartale 2016 roku

Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartale 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść komunikatu :

W nawiązaniu do raportu bieżącego 21/2016 z dnia 12 października 2016 roku Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o ponad 14% wzroście przychodów skonsolidowanych za rok 2016, które osiągnęły łącznie blisko 32,9 mln PLN w stosunku do 28,7 mln PLN za ten sam okres 2015 roku.
Jednocześnie przychody jednostkowe spółki zależnej Softech w roku 2016 roku wzrosły o blisko 43% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku.

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja
Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej o LSI Software

LSI Software S.A. jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie od 2006 r. Spółka rozwija się dynamicznie stale poszukując nowych obszarów rozwoju i dróg do powiększania swojej dominacji na rynku.