LSI Software S.A. nabyła 100% udziałów GIP Sp. z o.o.

Grupa kapitałowa LSI Software S.A. nabyła wczoraj 100% udziałów GIP Sp. z o.o. – jednej z najdłużej działających polskich firm informatycznych, która dostarcza rozwiązania do hoteli, restauracji i obiektów SPA.

Firma GIP współpracuje z licznymi dużymi obiektami i sieciami hoteli czy restauracji, takimi jak Dolina Charlotty, Bierhalle, Pałac Sulisław, Herbarium Hotel & Spa, Hotel Wolne Miasto, Grupa Interferie, Hotel Warmiński, JM Hotel, Cukiernie „Sowa”, Impel Catering. Jako pierwsza w Polsce stworzyła na początku lat 90-tych informatyczny system dla hoteli. Jej udziały w krajowym rynku oprogramowania dla hoteli są szacowane na ok. 11%, spółka posiada ponadto znaczne udziały w rynku rozwiązań informatycznych dla gastronomii.

Obecnie firma koncentruje się na obszarze automatyki hotelowej, czyli nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, kontroli dostępu, systemów alarmowych oraz zdalnego sterowania klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem.

Grzegorz Siewiera przewodniczący rady nadzorczej LSI Software

Zakup 100% udziałów spółki GIP wynika z potencjału, jaki dostrzegamy w jej produktach, zwłaszcza w systemach inteligentnego budynku, czyli BMS – mówi Grzegorz Siewiera, przewodniczący Rady Nadzorczej LSI Software S.A. – Chcemy wykorzystać ofertę GIP w naszej strategii ekspansji zagranicznej. Już teraz nasze rozwiązania są sprzedawane w wielu krajach europejskich, a planujemy intensyfikację tych działań.

Zgodnie z planami naszej grupy, rozwiązania GIP będą nadal rozwijane we współpracy z jej zespołem. Chcemy bazować na wieloletnim branżowym doświadczeniu GIP – mówi Grzegorz Siewiera – i uzupełnić je o dynamizm i innowacyjność LSI Software. Dynamizm rozwoju LSI Software jest wyraźnie widoczny w wynikach giełdowych – kursy akcji grupy w ostatnich dwóch latach wzrosły blisko trzykrotnie.