Raporty bieżące

SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Raporty bieżące LSI Software S.A

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta

Raport bieżący nr 4/2019Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta.Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu: Zarząd LSI Software S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2019:1) Raporty kwartalne:– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2019 r. – 30 maj 2019 r.– Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Czytaj dalej

Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartale 2018 roku

Raport bieżący nr 3/2019Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po IV kwartale 2018 roku.Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.Treść raportu:Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o blisko 15% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w czwartym kwartale 2018 roku, które osiągnęły 13,4 mln PLN w stosunku do 11,7 tys. mln PLN za trzeci kwartał 2018 roku. Z kolei przychody skonsolidowane za cztery kwartały 2018 roku osiągnęły wartość 47,7 mln PLN w stosunku do

Czytaj dalej

Transakcje na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 2/2019Temat: Transakcje na akcjach Spółki.Podstawa prawna : Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Treść raportu:Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniu 16 i 18 stycznia 2019 roku:– 600

Czytaj dalej

Raport o realizacji programu skupu

Raport bieżący nr 1/2019 Temat: Zakończenie programu nabywania akcji własnych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Treść raportu: Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że zakończył z dniem 31 grudnia 2018 r. realizację Program Skupu Akcji Własnych. Skup akcji zakończył się z uwagi na upływ terminu wskazanego w uchwale. Na podstawie Uchwały WZA Zarząd Emitenta został upoważniony do

Czytaj dalej

Raport o realizacji programu skupu

Raport bieżący nr 89/2018Temat: Raport o realizacji programu skupu.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.Treść raportu:Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że realizując Program Skupu Akcji Własnych w dniach od 24 do 28 grudnia 2018 r. nabył 258 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych

Czytaj dalej

Raport o realizacji programu skupu

Raport bieżący nr 88/2018 Temat: Raport o realizacji programu skupu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Treść raportu: Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że realizując Program Skupu Akcji Własnych w dniach od 17 do 21 grudnia 2018 r. nabył 1 256 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, podczas sesji giełdowych na

Czytaj dalej

Archiwum raportów bieżących