Raporty bieżące

SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Raporty bieżące LSI Software S.A

Raport o realizacji programu skupu

Raport bieżący nr 80 / 2018Temat Raport o realizacji programu skupuPodstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu: Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że realizując Program Skupu Akcji Własnych w dniach od 5 do 9 listopada 2018 r. nabył 1 000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, podczas sesji giełdowych na

Czytaj dalej

Raport o realizacji programu skupu

Raport bieżący nr 79 / 2018 Temat Raport o realizacji programu skupu Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że realizując Program Skupu Akcji Własnych w dniach od 29 października do 2 listopada 2018 r. nabył 440 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, podczas

Czytaj dalej

Raport o realizacji programu skupu

Raport bieżący nr 78 / 2018Temat Raport o realizacji programu skupu Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że realizując Program Skupu Akcji Własnych w dniach od 22 do 26 października 2018 r. nabył 339 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, podczas sesji giełdowych

Czytaj dalej

Raport o realizacji programu skupu

Raport bieżący nr 77/2018 Temat Raport o realizacji programu skupu Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu: Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że realizując Program Skupu Akcji Własnych w dniach od 15 do 19 października 2018 r. nabył 1 000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, podczas sesji giełdowych na

Czytaj dalej

Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartałach 2018 roku

Raport bieżący nr 76/2018 Temat : Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartałach 2018 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.Treść raportu: Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o blisko 4% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w trzecim kwartale 2018 roku, które osiągnęły 11,7 mln PLN w stosunku do 11,3 tys. mln PLN za drugi kwartał 2018 roku. Przychody skonsolidowane za trzy kwartały 2018 roku osiągnęły wartość 34,2 mln PLN w stosunku do 33,9 mln PLN

Czytaj dalej

Raport o realizacji programu skupu

Raport bieżący nr 75/2018 Temat Raport o realizacji programu skupu Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu: Zarząd Spółki LSI Software S.A. w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, że realizując Program Skupu Akcji Własnych w dniach od 8 do 12 października 2018 r. nabył 1 000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, podczas sesji giełdowych na

Czytaj dalej

Archiwum raportów bieżących