raporty bieżące

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 8/2021 Treść komunikatu : Wybór biegłego rewidenta. Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd

Czytaj więcej »

wybierz zakres dat