Treść uchwał ZWZ z dnia 30 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 7/2017

Temat: Treść uchwał ZWZ z dnia 30 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software SA z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2017 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z art. 421 § 2  i § 4 KSH wyniki głosowań i zgłoszone sprzeciwy.

Uchwały powzięte ZWZ 30 czerwca 2017

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu