Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartale 2017 roku

Raport bieżący nr 15/2017

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po III kwartale 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych, że przychody skonsolidowane zrealizowane przez Grupę Kapitałową w trzecim kwartale 2017 roku osiągnęły rekordowy poziom w historii Grupy i są o 53% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 (11,6 mln PLN w stosunku do 7,6 mln PLN za trzeci kwartał 2016 roku).

Łączny wzrost przychodów skonsolidowanych zrealizowany w ciągu trzech kwartałów 2017 roku wyniósł ponad 46% i osiągnął poziom 34,0 mln PLN, a po trzech kwartałach 2016 roku ich wartość zamknęła się w kwocie 23,3 mln PLN.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że wzrost przychodów skonsolidowanych, z wyłączeniem przychodów nabytej w dniu 1 lutego 2017 roku spółki zależnej GiP Sp. z o.o., wynosi ponad 28%, co daje wartość ponad 29,8 mln PLN.

Podpis osób reprezentujących spółkę :

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu