Informacja o połączeniu spółek LSI Software S.A. i Softech Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 13 kwietnia 2018 r. dokonany został wpis połączenia LSI Software S.A. (spółki przejmującej) z Softech sp. z o.o. (spółką przejmowaną). Powyższa data stanowi dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”).

Wobec powyższego, na podstawie art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia LSI Software S.A. stała się następcą prawnym i z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Softech sp. z o.o., w tym również wynikające z zawartej z Państwem umowy jednakże powyższa zmiana nie ma żadnego wpływu na ważność zawartej umowy i nie wymaga podejmowania przez Państwa jakichkolwiek czynności.

Prosimy o odnotowanie powyższej zmiany w prowadzonych przez Państwa ewidencjach i rejestrach.

Dane rejestrowe spółki przejmującej:

LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź

NIP : 7251697775 | REGON: 472048449
Sąd rejestrowy: Łódź – Śródmieście – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł

 

Uprzejmie prosimy, aby od dnia 13.04.2018 r. wszystkie dokumenty (łącznie z fakturami), wystawiane były na spółkę LSI Software S.A.

Dla naszych klientów, fakt połączenia nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klienta. Oferta pozostaje niezmieniona. Nie planuje się także żadnych zmian kadrowych. Prosimy nadal kontaktować się tymi samymi osobami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

Z poważaniem,

Bartłomiej Grduszak

Prezes Zarządu LSI Software S.A.

 

Informacja o połączeniu spółek LSI Software S.A. i Softech Sp. z o.o.

Chcesz podzielić się wpisem z innymi?

Udostępnij
Udostępnij

Przeczytaj więcej aktualności na naszej stronie