Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2018 roku

Raport bieżący nr 56/2018

Temat: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. informuje na podstawie wstępnych danych o blisko 4% wzroście przychodów skonsolidowanych zrealizowanych w drugim kwartale 2018 roku, które osiągnęły 11,6 mln PLN w stosunku do 11,2 tys. mln PLN za pierwszy kwartał 2018 roku. Przychody skonsolidowane za pierwsze półrocze 2018 roku osiągnęły wartość 22,6 mln PLN w stosunku do 22,4 mln PLN za pierwsze półrocze 2017 roku, co wskazuje na ich 1% wzrost r/r.
Niższa niż dotychczas dynamika sprzedaży skonsolidowanej związana jest z bardzo wysoką bazą przychodów osiągniętą w pierwszym półroczu 2017 roku.

 

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu