Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A. – uzupełnienie

Raport bieżący nr 61/2018

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A. – uzupełnienie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Zarząd LSI Software S.A. w nawiązaniu do raportu nr 60/2018 z dnia dzisiejszego informuje, że w zawiadomieniu przesłanym do Spółki pojawił się błąd. Inmuebles Polo SL posiada 250 000 akcji Spółki, co stanowi 7,67% kapitału zakładowego Spółki.

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu