Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A.

Raport bieżący nr 60/2018

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2018 r. w formie elektronicznej od Inmuebles Polo SL zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce LSI Software S.A.
W wyniku nabycia akcji Spółki LSI Software w dniu 25 lipca 2018, Inmuebles Polo SL przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po rozliczeniu powyższej transakcji, w dniu 30 lipca 2018 r., Inmuebles Polo SL posiada 250 000 akcji Spółki, co stanowi 5,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 250 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,14% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie Inmuebles Polo SL

Podpis osób reprezentujących spółkę:

Imię i nazwiskoStanowisko / Funkcja
Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu